มาเลเซียพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มอีก 7,289 คน ทำสถิติสูงสุดของประเทศนับแต่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ .

กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียรายงานวันนี้ว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อมากสุดที่รัฐสลังงอร์ 2,642 คน ตามมาด้วยรัฐยะโฮร์ 664 คน กรุงกัวลาลัมเปอร์ 604 คน รัฐซาราวัก 513 คน รัฐกลันตัน 425 คน รัฐเนกรีเซมบีลัน 410 คน รัฐปีนัง 380 คน และรัฐเกดะห์ 336 คน ในขณะที่รัฐปะลิสพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อ 8 คน และเป็นเพียงรัฐเดียวที่พบยอดผู้ป่วยติดเชื้อในหลักเลขตัวเดียว ขณะนี้ มาเลเซียมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมกว่า 518,600 คน
มาเลเซียมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตแล้ว 2,369 คน จากผู้ติดเชื้อ 525,889 คน ในจำนวนนี้ 63,458 คนยังมีอาการป่วยหรือยังมีเชื้อไวรัส จำนวนผู้ติดเชื้อของมาเลเซียมากเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนต่อจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีผู้ติดเชื้อ 1.78 ล้าน และ 1.18 ล้านคน ตามลำดับ