จังหวัดอุดรธานี พบโรคลัมปีสกินระบาดในวัวเนื้อ 18 อำเภอ 345 ตัว สั่งห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้า-ออกพื้นที่ หากได้รับโคเนื้อมาใหม่ให้กักดูอาการ 14 วัน ไม่ระบาดในสุกร และไม่ระบาดสู่คน พร้อมสั่งปิดตลาดโคกระบือ 5 แห่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 พฤษภาคม 2564 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า พื้นที่ จ.อุดรธานี พบโรคลัมปีสกินระบาดในวัว 18 อำเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 250 ราย และวัว 345 ตัว ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้ให้แนวทางป้องกันแก่ปศุสัตว์อำเภอ ประกาศให้ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเขตโรคระบาดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อควบคุมห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งโรคลัมปีสกินมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส POX ซึ่งติดต่อโดยแมลงดูดเลือด เห็บ ยุง แมลงวัน เป็นพาหะ เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องรักษาตามอาการ
ส่วนการสังเกตอาการของโรคมี 4 ระยะ คือระยะแรก 1-2 วัน จะแสดงอาการไข้ ไม่กินอาหาร มีตุ่มใต้ผิวหนัง ระยะที่ 2 ต่อมน้ำเหลืองจะบวม ตุ่มที่ผิวหนังมีลักษณะคล้ายฝี ไม่มีหัวและแข็ง ระยะที่ 3 ตุ่มจะแตก มีน้ำเหลืองซึม เป็นแผลหลุม ระยะแตกของตุ่มไม่พร้อมกัน และระยะสุดท้ายที่ 4 แผลเริ่มหาย วงแผลแดงจนปิดสนิท สีอาจเปลี่ยนไปในช่วงแรก โรคนี้ไม่ระบาดสู่คน พื้นที่ระบาดหนักคืออำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบ 50 ราย และวัวเนื้อติดเชื้อ 72 ตัว


สั่งปิดตลาดโค-กระบือ ลัมปีสกินระบาด18อำเภอ
สั่งปิดตลาดโค-กระบือ ลัมปีสกินระบาด18อำเภอ


นายพนธ์สมิทธิ์ เปิดเผยอีกว่า โรคนี้มีต้นกำเนิดมาจากโซนทวีปแอฟริกามาเป็นระยะเวลา 100 ปี แล้วแพร่ระบาดไปยังไปยุโรป เอเชียใต้ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และจีน โรคนี้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2564 พบครั้งแรกที่ จ.ร้อยเอ็ด ส่วนการแพร่ระบาดเกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยแพร่ระบาดเข้ามาใน จ.อุดรธานี เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในพื้นที่ จ.อุดรธานี พบวัวเนื้อแรกเกิดอายุ 1 เดือนป่วยโรคลัมปีสกินเสียชีวิต 1 ตัว ซึ่งห้ามนำเนื้อไปรับประทานต้องนำไปฝังทำลายอย่างเดียว แต่ถ้ารักษาหายแล้วสามารถนำเนื้อไปรับประทานได้


สั่งปิดตลาดโค-กระบือ ลัมปีสกินระบาด18อำเภอ
ส่วนมาตรการป้องกันโรคต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ หากเกษตรกรรายใดได้รับโคเนื้อมาใหม่ ให้กักดูอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากจะควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกของโคกระบือ ให้เกษตรกรกางมุ้งให้โค กระบือ และการให้ยาฉีดพ่นควบคุมแมลง ซึ่งโรคนี้ไม่ระบาดสู่คน และไม่ระบาดในสุกรแต่อย่างใด"หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วย ให้แจ้งปศุสัตว์ใกล้บ้านโดยเร็ว เพื่อจะได้ควบคุมโรคทันที เพื่อลดความสูญเสียขอความร่วมมือเกษตรกรห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้า-ออกพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้สั่งชะลอการเปิดตลาดนัดโค-กระบือ 5 แห่งประกอบด้วย อำเภอบ้านผือ ศรีธาตุ สร้างคอม เพ็ญ และอำเภอเมืองจนกว่าสถานการณ์ระบาดจะคลี่คลาย รวมทั้งขอให้เกษตรกรแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ทราบถึงระยะการระบาดในพื้นที่ตามวิธีปฏิบัติ "รู้เร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว" จะช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"นายพนธ์สมิทธิ์ กล่าว


สั่งปิดตลาดโค-กระบือ ลัมปีสกินระบาด18อำเภอ


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด