ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้กระทรวงการคลังกู้เงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขสารพัดปัญหาจากไวรัสโควิด โดยเน้น 3 เรื่องหลัก ทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อัดงบเยียวยาประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นวงเงิน 5 แสนล้านบาท จากเดิมกำหนดไว้ 7 แสนล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (25 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ให้กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู้เงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 5 แสนล้านบาท และต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ ภายในวันที่ 30 ก.ย.2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านสู้โควิด


ส่วนสาระสำคัญคือ บัญชีท้ายพระราชกำหนด แบ่งแผนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านสู้โควิด


2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงการคลัง วงเงิน 3 แสนล้านบาท

3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงการคลัง วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านสู้โควิดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 7 แสนล้านบาท ลดลงเหลือวงเงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งแผนด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เหลือเท่าเดิมที่ 3 หมื่นล้านบาท ,แผนงาด้านการเยียวยาลดลงจาก 4 แสนล้านบาท เหลือ 3 แสนล้านบาท ,และใช้สำหรับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ลดลงจาก 2.7 แสนล้านบาท เหลือ 1.7 แสนล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านสู้โควิด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด