ชาวบ้านหัวเข่าแตก-บ้านนางเลิ้ง เดือดร้อนถนนสัญจรลำบากนับ10ปี วอนหน่วยงานรับผิดชอบ ตรวจสอบกรณีผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศยกเลิกการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ(e-bidding ) (อีบิดดิ้ง) และไม่มีการจัดหาผู้ประกอบการมารับงาน ชาวบ้านเกรงว่างบประมาณที่ได้รับอุดหนุนมาจะถูกดึงกลับ และจะไม่มีงบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านอีกต่อไป วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ว่าเหตุใดถึงไม่ดำเนินการ หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือไม่

25 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 2381  เส้นทางระหว่างบ้านหัวเข่าแตก-บ้านนางเลิ้ง  หมู่ 10  ต.หนองเรือ  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม  ระยะทาง 1,728 เมตร  ซึ่งเป็นสายหลักเชื่อมต่อหลายอำเภอ เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีบิดดิ้ง)  และไม่มีการจัดหาผู้ประกอบการมารับงาน  ชาวบ้านเกรงว่างบประมาณที่ได้รับอุดหนุนมาจะถูกดึงกลับ  และจะไม่มีงบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านอีกต่อไป  วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ว่าเหตุใดถึงไม่ดำเนินการ  หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือไม่

ชาวบ้านสัญจรลำบากนับ10ปี อบต.มีงบฯแต่ไม่ใช้นายเฉลิม  จันทะเขต  ชาวบ้านอีเลิ้ง  หมู่ 10 ต.หนองเรือ  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม  เปิดเผยว่า  ชาวบ้านรอคอยความหวังกับถนนเส้นใหม่มานานหลายสิบปี  ตอนนี้เป็นถนนหินคลุก  หากได้ถนน คสล. มา  ก็จะทำให้การสัญจร  การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น  ซึ่งชาวบ้านจะได้ประโยชน์ตรงนี้  แต่หากไม่ดำเนินการเร่งจัดหาผู้ประกอบการมาทำสัญญาจ้าง  ก็อาจทำให้งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนมา  ถูกดึงกลับ  ชาวบ้านหมดโอกาสที่จะได้ใช้ถนนใหม่  ซึ่งผู้บริหารควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านบ้าง  หากงบประมาณถูกดึงกลับ  หรือการดำเนินการล่าช้า  ชาวบ้านจะได้รวมตัวกันไปร้องศูนย์ดำรงธรรม  เพื่อขอให้ย้ายผู้บริหารออกนอกพื้นที่  เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ท้องถิ่นมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ชาวบ้านสัญจรลำบากนับ10ปี อบต.มีงบฯแต่ไม่ใช้

นายประดิษฐ์  แก้ววันนา  กำนันตำบลหนองเรือ  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม  ตัวแทนชาวบ้าน  เปิดเผยว่า   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีแผนดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้นทาง  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นเงิน 22,432,000 บาท  ต่อมาอบต.หนองเรือ  ได้ประกาศหาผู้ประกอบการโดยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีบริดดิ้ง)  โดยมีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาวันที่ 24 มีนาคม 2564  แต่ไม่มีผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติ  ทาง อบต.หนองเรือ  จึงได้ยกเลิกประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564  ซึ่งไม่ได้แจ้งผู้ประกอบการที่ร่วมเสนอราคาทุกราย  เป็นลายลักษณ์อักษรว่าขาดคุณสมบัติอย่างไร

ชาวบ้านสัญจรลำบากนับ10ปี อบต.มีงบฯแต่ไม่ใช้โดยชาวบ้านเห็นว่าหากปล่อยเวลาผ่านไป  ซึ่งเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ  หากไม่ดำเนินการหาผู้ประกอบการมาก่อสร้างถนน  ตามที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจมา  งบประมาณก็จะถูกดึงกลับ   ก่อให้เกิดความเสียหาย  ชาวบ้านเสียโอกาสในการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  และเกรงว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ลงมาอุดหนุนอีก  เพราะผู้บริหารไร้ประสิทธิภาพ 


นายมังกร  หานะพันธ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  เปิดเผยว่า   ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ก่อนที่ท้องถิ่นจังหวัด  คลังจังหวัด  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ได้ลงพื้นที่  พร้อมให้แนะนำระเบียบกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560  โดยให้ใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ( e-bidding  ) (อีบิดดิ้ง)  แต่ผู้บริหาร  คือ  นางอนัญญา  โชคอนันต์กูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  ได้สั่งการให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเลือกใช้วิธีคัดเลือก  ต่อมาก็ได้มีการยกเลิกประกาศวิธีคัดเลือก  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  โดยต่อไปจะใช้วิธีเจาะจง  ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ชาวบ้านเสียประโยชน์กับงบประมาณที่จะได้รับและมีความล่าช้าในการบริหารสัญญา  จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมากำกับดูแล  เพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากงบประมาณนี้ให้ได้มากที่สุด

ชาวบ้านสัญจรลำบากนับ10ปี อบต.มีงบฯแต่ไม่ใช้