เพจหมอพร้อม เผยจำนวนการจองคิว ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.รวมทั้งสิ้น 7,854,356 คน

วันนี้(25พ.ค.) เพจหมอพร้อม เผยจำนวนการจองคิว ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.รวมทั้งสิ้น 7,854,356 คนแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 899,326 คน ต่างจังหวัด 6,955,030 ราย

หมอพร้อม เผย ยอดจองฉีดวัคซีนเกือบ 8 ล้าน กรุงเทพมหานคร ร่วม 9 แสน