การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเชียงใหม่แตะ 0 รายเป็นวันแรกในรอบ 2เดือน ขณะที่ยอดจองคิวฉีดวัคซีนมีเพียง 163,456 ราย ด้านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จี้รัฐกำหนดช่วงเวลาในการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อเตรียมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวเดือนตุลาคม'64 แ

โควิดเชียงใหม่ 0 รายในรอบ2เดือน


     เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ศูนย์บัญชาการณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ หรือเป็น 0 ราย ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกในรอบเกือบ 2 เดือนของจังหวัดเชียงใหม่  ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,048 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 3,709 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 319 ราย และเสียชีวิตสะสม 20 ราย 

โควิดเชียงใหม่ 0 รายในรอบ2เดือน
      ส่วนยอดการจองฉีดวัคซีนโควิด มีจำนวน 163,456 ราย และจากการที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน 506,039 ราย พบว่า ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และอยากกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ


โควิดเชียงใหม่ 0 รายในรอบ2เดือน


        นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วกว่า 6,000 คน โดยขั้นตอนอยู่ระหว่างการตอบรับจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้จะพิจารณาว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ 
         ทางสมาคมฯมองว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ  แต่การบริหารจัดการการจอง และการวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความชัดเจน  ซึ่งหมายถึงว่า การฉีดวัคซีนต้องมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อที่จะเตรียมเปิดเมืองต้อนรับการท่องเที่ยวได้ภายในเดือนตุลาคม 2564