"ประวิตร" สั่ง กระทรวงแรงงาน วางแผนฉีดวัคซีนครอบคลุมผู้ประกันตน ม.33 อย่างทั่วถึง ขยายพื้นที่คัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถดำรงชีพได้ พร้อมการแก้กฎหมายสปส. เพื่อนำเงินชราภาพออกมาใช้บางส่วน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (20 พ.ค.) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามมาตรการขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

"ประวิตร"กำชับ กระทรวงแรงงาน ฉีดวัคซีนม.33 ให้ครอบคลุม เยียวยาให้อยู่ได้ จ่อ นำเงินชราภาพออกมาใช้พลเอกประวิตร กล่าวว่า วันนี้ เป็นโอกาสดีที่ได้มาตรวจเยี่ยมกระทรวงแรงงานอีกครั้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทั้งแรงงาน และบุคลากรกระทรวงแรงงาน ปลอดภัย ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ สิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็น เป็นอย่างมาก คือ การเร่งกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ

"ประวิตร"กำชับ กระทรวงแรงงาน ฉีดวัคซีนม.33 ให้ครอบคลุม เยียวยาให้อยู่ได้ จ่อ นำเงินชราภาพออกมาใช้ด้าน นายสุชาติ เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.การบริหารวัคซีน ให้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการกระจายวัคซีนแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้ครอบคลุมและทั่วถึง และพัฒนาระบบยืนยันการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ขอให้ขยายให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงสูงให้มากที่สุด รวมทั้งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันแรงงานทุกกลุ่มให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 3.มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและแรงงาน สามารถดำรงชีพได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น โครงการ ม33 เรารักกัน เป็นต้น 4.การแก้กฎหมายประกันสังคม ขอให้เร่งขับเคลื่อนเพื่อไปตามข้อเรียกร้องในการนำเงินชราภาพออกมาใช้บางส่วน ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 5.แรงงานต่างด้าว ให้กำกับและดูแลการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยึดถือมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด

"การประชุมในวันนี้ยังได้ Video Conference ไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศด้วย ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และขอให้ตรวจสอบช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานในทุกมิติ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน" นายสุชาติ กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด