ยูนิเวอร์แซล มายนิ่งฯ" ช่วยชาวแม่ลาน้อย มอบแมสก์-เจลฯให้ทาง "อ.แม่ลาน้อย" หนุนป้องกันโควิด-19 รักษายอดติดเชื้อ 0 ราย เผยปรับรูปแบบชี้แจง-รับฟังโครงการเหมืองแร่ตามมาตรการรัฐ มั่นใจช่วยพัฒนาพื้นที่-เศรษฐกิจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ในระลอกนี้ นั้นส่ง"ผลกระทบไปในวงกว้างทั่วทั้งประเทศ มียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเสียชีวิตอีกหลายราย หลายภาคส่วนได้ออกมาร่วมผนึกกำลังกันเท่าที่จะช่วยต้อสู่กับวิกฤตรอบนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภารครัฐที่ทำงานอย่างหนัก ฝั่งคนบันเทิงก็ออกมาระดมทุน บริจาค ช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทำได้ ทางด้านเอกชนเองก็ทยอยออกมาเป็นกำลังหนุนอย่าง เมื่อไม่นานมานี้ ตัวแทน บริษัท ยูนิเวอร์แซล มายนิ่ง จำกัด นำโดย นางอลินรัศมิ์ นิธิสุนทร ที่ปรึกษาบริษัทฯ และผู้จัดการเหมือง ได้นำหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์แบบหัวปั๊ม 100 ขวด มอบให้แก่ นายกองตรีดร.ชูชาติคำมานายอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของรัฐบาล โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน บาทหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมรับมอบด้วย ณ ที่ว่าการอําเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

นางอลินรัศมิ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามาตรการป้องกันโควิด-19 ของ จ.แม่ฮ่องสอน ถือว่ามีประสิทธิภาพ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานกว่า 1 ปี แต่ในการระบาดระลอกที่ 3 ทั่วประเทศโดยเฉพาะช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์นั้น ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ก็เริ่มพบผู้ติดเชื้อ มีเพียง อ.แม่ลาน้อย เท่านั้นที่ยังไม่พบรายงานผู้ป่วย ทางบริษัทฯจึงได้นำอุปกรณ์ที่จำเป็น ทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ มาสนับสนุนทาง อ.แม่ลาน้อย เพื่อให้รักษามาตรฐานที่ดีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้ต่อไป

"ยูนิเวอร์แซล มายนิ่งฯ" มอบแมสก์-เจลฯให้ "อ.แม่ลาน้อย" หนุนป้องกันโควิด-19

สำหรับความคืบหน้าโครงการสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่อ.แม่ลาน้อยของบริษัทฯนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อห่วงใยของชาวบ้านและผู้นำชุมชนอย่างไรก็ตามเพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของทางภาครัฐในการลดการสัมผัสลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมตัวของคนจำนวนมากระหว่างนี้ทางบริษัทฯจึงใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียในการชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆโดยสามารถประสานผ่านทางอำเภอหรือผู้นำชุมชนได้ตลอดเวลาทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายบริษัทฯก็จะส่งคณะทำงานมาลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงและคลอบคลุมต่อไป

"ยูนิเวอร์แซล มายนิ่งฯ" มอบแมสก์-เจลฯให้ "อ.แม่ลาน้อย" หนุนป้องกันโควิด-19

นางอลินรัศมิ์ทิ้งท้ายว่าหากโครงการเหมืองแร่เริ่มดำเนินการจะเป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่อ.แม่ลาน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคำนึงถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เช่นเดียวกับที่บริษัทฯได้ดำเนินโครงการที่อ.แม่ทาจ.ลำพูนมากว่า9ปีมีสำนักงานบริษัทตั้งอยู่ในชุมชนได้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเหมืองและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นวันเด็กเทศกาลสงกรานต์วันสำคัญทางศาสนาและสนับสนุนโครงการต่างๆของชุมชนมาโดยตลอดเบื้องต้นในส่วนของอ.แม่ลาน้อยจะมีอัตราจ้างงานคนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า40อัตราโดยมีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามความชำนาญที่เหมาะสม

"ยูนิเวอร์แซล มายนิ่งฯ" มอบแมสก์-เจลฯให้ "อ.แม่ลาน้อย" หนุนป้องกันโควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด