นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ในนาม "ครอบครัวต้อยติ่ง" ร่วมสู้ภัยโควิด ด้วยการมอบห้องความดันอากาศบวกให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 เมษายน 2564 นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ในนาม "ครอบครัวต้อยติ่ง" ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โดยได้มอบห้องความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่

สุวิทย์-อรพิน ครอบครัวต้อยติ่ง มอบห้องความดันบวกสู้โควิด อุดรธานี


สุวิทย์-อรพิน ครอบครัวต้อยติ่ง มอบห้องความดันบวกสู้โควิด อุดรธานี


สุวิทย์-อรพิน ครอบครัวต้อยติ่ง มอบห้องความดันบวกสู้โควิด อุดรธานี


สุวิทย์-อรพิน ครอบครัวต้อยติ่ง มอบห้องความดันบวกสู้โควิด อุดรธานี


สุวิทย์-อรพิน ครอบครัวต้อยติ่ง มอบห้องความดันบวกสู้โควิด อุดรธานี