น่าน - จังหวัดน่าน สั่งล็อคดาวน์บ้านสบกอน หมู่ 5 และหมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง พร้อมขอความร่วมมือ ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00 -04.00 น. ด้านสสจ.น่าน ส่งทีมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ตกค้าง ช่วยเหลือลดความเครียด ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 6ราย สะสม 101 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"น่าน"ล็อคดาวน์"บ้านสบกอน"นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นำโดยนายปิยะพงศ์ มาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านสบกอน หมู่ 5 และหมู่ 13 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่ือค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผู้ตกค้าง พร้อมให้ความช่วยเหลือช่วยลดความเครียดจากโควิด-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ ลดความเครียดสะสม  ล่าสุดวันที่ 29 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ยอดสะสม 101 ราย

"น่าน"ล็อคดาวน์"บ้านสบกอน"
นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่านและรองประธานคณะอนุกรรมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ 4/2564 โดยระบุว่าพื้นที่บ้านสบกอน หมู่ 5 และหมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ห้ามบุคคลเข้าออก และห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแตาเวลา 21.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรวมทั้งห้ามบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมตัวกัน เว่นแต่เป็นบุุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกัน"น่าน"ล็อคดาวน์"บ้านสบกอน"ขณะที่พญ.อัจฉรา ละอองนวยพาณิช ผอ.โรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลน่าน งดเยี่ยมผู้ป่วยโดยเด็ดขาด ให้ญาติเฝ้าไข้ผู้ป่วยได้เตียงละ 1 คน เท่านั้น  งดผ่าตัด ในกรณีไม่ฉุกเฉิน ให้บริการส่งยากลับบ้าน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย ,เลื่อนนัด บริการส่งยากลับบ้าน  สามารถสอบถามการบริการ โทรศัพท์ 054-719-000 ต่อ 1100 , 1101 งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน่าน นอกเวลาราชการ โทร. 054-771-669 / อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โทร.1669"น่าน"ล็อคดาวน์"บ้านสบกอน"
    

ทางด้านนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านได้เน้นย้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านและผู้เดินทางมาจากต่างจังต้องปฏิบัติตามมาตรการประกาศจังหวัดน่านฉบับที่ 10และฉบับที่ 11 การใส่หน้ากากอนามัย ขอความร่วมมืองดจัดงาน ที่ยังไม่มีความจำเป็น รื่นเริง งานประเพณี จัดเลี้ยง แต่งงานขึ้นบ้านใหม่ ถ้ามีความจำเป็น ให้ไปติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

"น่าน"ล็อคดาวน์"บ้านสบกอน"
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน และหัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้มงวด กำกับดูแลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ให้กักตัว ต้องกักตัวตามกำหนด ถ้าดื้อดึงให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย การเฝ้าระวัง มีหลายหมู่บ้าน ปิดหมู่บ้านเองโดยการประเมินของกรรมการหมู่บ้าน ของทางราชการ มีการตั้งด่านเข้า-ออก 7 ด่าน ที่เป็นรอยต่อคนจะหลบเข้าจังหวัดน่าน ที่ อำเภอนาน้อย 2 ด่าน อำเภอนาหมื่น 2 ด่าน และ3 ด่านหลัก ที่ห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา อำเภอบ้านหลวง อำเภอสองแคว

"น่าน"ล็อคดาวน์"บ้านสบกอน"