แม่ฮ่องสอน - อบต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ยกระดับการบริการผ่านสมาร์ทโฟน ไร้กังวลในการติดต่อสื่อสารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการยื่นคำร้องต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
 

อบต.ปางหมู ยกระดับการบริการผ่านสมาร์ทโฟน

    นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า อบต.ปางหมู มีความห่วงใยประชาชนในเขต ต.ปางหมู จึงได้มีการยกระดับการบริการผ่านสมาร์ทโฟน โดยอบต.ปางหมู ได้พัฒนาการให้บริการระบบแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (E-smart service ) ผ่านระบบไลน์ (Line) ดยวิธีการใช้งาน คือ 1.ใช้โทรศัพท์มือถือแสกน QR code 2.ท่านจะเข้าสู่ระบบการให้บริการ 3.เลือกใช้เมนูต่างๆตามความต้องการ หรือค้นหาชื่อ E-Smart Service PM

อบต.ปางหมู ยกระดับการบริการผ่านสมาร์ทโฟน

ทั้งนี้ ทางอบต.ปางหมู สามารถให้บริการได้บางเรื่อง เช่น การชำระภาษี ผ่านระบบได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง อบต. สามารถตรวจสอบและแจ้งผ่านระบบได้เลย โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา (Non -stop service) และทุกสถานที่ นอกจากนี้ การตรวจสอบรายชื่อคนพิการ การแจ้งขอความอนุเคราะห์สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำประปา แจ้งขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟกิ่ง แจ้งทีมงาน EMS เหตุฉุกเฉิน ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านระบบ  การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

      

อบต.ปางหมู ยกระดับการบริการผ่านสมาร์ทโฟน

สำหรับระบบ E-smart service ของอบต.ปางหมู ให้บริการเกี่ยวกับ งานบริการทั่วไป งานภาษี ทะเบียนพาณิิชย์ งานขอนุญาตก่อสร้าง บ้านเลขที่ เบี้ยยังชีพ ประชาชนสามารถขอด้วยระบบ ส่งต่อบริการ ,ขอด้วยระบบ จบด้วยระบบ ตรวจสอบความโปร่งใสได้ ,สามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลทั่วไป E Smart service จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งงานบริการ ดี ๆ ของทาง อบต.ปางหมู ที่หยิบยื่นให้ทุกชาติพันธุ์ ทั้งคนไทย และคนไร้รัฐ ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมตามลำดับ


อบต.ปางหมู ยกระดับการบริการผ่านสมาร์ทโฟน
     ที่สำคัญไร้กังวลในการติดต่อสื่อสารอำนวยความสะดวก ในการติดต่อ ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ ทางอบต.ปางหมู ได้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการพัฒนางานบริการให้แก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อบต.ปางหมู ยกระดับการบริการผ่านสมาร์ทโฟน