กุมารแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลนครนครพิงค์ เผยสถานการณ์โควิดเชียงใหม่ พบการติดเชื้อในครอบครัวพื้นที่มากขึ้น ลุกลามเข้าสู่เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 12 ปี มากถึง 99 ราย ระบุที่ผ่านมา รักษาเด็กกลุ่มนี้ 12 ราย มีอายน้อยสุดเพียง 3 เดือน เผยใช้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์รักษาเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรง มีอาการดีขึ้น เตือนเด็กป่วยเป็นโควิด-19 มีผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม วอนผู้ใหญ่ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รพ.นครพิงค์พบเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มอายุน้อยสุด3เดือน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ กุมารแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลนครนครพิงค์ เปิดเผยว่า จากสถิติผู้ป่วย โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ป่วย โควิด-19 สะสม 3,359 ราย พบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวค่อนข้างมาก และเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ถึง 99 ราย คิดเป็นร้อยละ2.9 % แม้ว่าผู้ป่วยเด็กมักไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ แต่ถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคโควิดที่รุนแรงถึงชีวิตได้

รพ.นครพิงค์พบเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มอายุน้อยสุด3เดือน

รพ.นครพิงค์พบเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มอายุน้อยสุด3เดือนสำหรับโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยทีมกุมารแพทย์ ได้รับมอบหมายดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ และให้คำปรึกษากรณีเด็กติดเชื้อ โควิด-19 และรับดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงสูง และเด็กที่มีอาการ ส่วนเด็กที่ไม่มีอาการ หรือไม่มีความเสี่ยงสามารถให้การดูแลที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลสนาม เช่น กรณีที่ศูนย์เด็กเล็ก ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด ได้

รพ.นครพิงค์พบเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มอายุน้อยสุด3เดือนทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ให้การรักษาผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ ไป 12 ราย พบว่าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ปี มีจำนวนถึง 9 ราย โดยเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ติดเชื้อโควิดมีอายุเพียง 3 เดือน เด็กส่วนใหญ่มีอาการระดับปานกลาง หรืออยู่ในระดับสีเหลือง จำนวน 8 ราย คือมีผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ แต่ไม่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ มีเด็ก 1 รายที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ และมีเด็ก 2 ราย ที่มีความเสี่ยงแต่ไม่มีอาการ

รพ.นครพิงค์พบเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มอายุน้อยสุด3เดือน
พญ.สุภารัชต์ กล่าวอีกว่า เด็กจำนวน 12 รายนี้ อาการพบบ่อยได้แก่ น้ำมูก 82% และมีไข้ 45% นอกจากนั้นมีอาการถ่ายเหลว ทานได้ลดลง เล่นลดลง,ซึม หรือมีผื่น ในรายที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงจะให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ หลังจากที่ได้ให้การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ไป 10 ราย จาก 12 ราย เด็กทุกรายมีอาการดีขึ้นหลังจากได้ยา

รพ.นครพิงค์พบเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มอายุน้อยสุด3เดือนนอกจากนั้น เด็กป่วยเป็นโควิด-19 มีผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่ทีมแพทย์ผู้รักษาจำเป็นต้องมองให้รอบด้านเป็นองค์รวม เช่น กรณีตรวจพบเด็กติดเชื้อ โควิด-19 แต่พ่อแม่ตรวจไม่พบเชื้อ หรือพ่อแม่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักของการควบคุมโรคติดต่อจำเป็นต้องมีการแยกเด็กที่ติดเชื้อ โควิด-19 และกักตัวนานอย่างน้อย14 วัน การกักตัวเด็กเล็กที่ติดเชื้อ โควิด-19 ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจทั้งการถูกจำกัดพื้นที่ การที่ต้องแยกจากพ่อแม่หรือครอบครัว โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังดูแลตนเองไม่ได้

รพ.นครพิงค์พบเด็กเล็กติดเชื้อเพิ่มอายุน้อยสุด3เดือน


อย่างไรก็ตาม ในเด็กก่อนวัยเรียน เด็กมักจะอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ จึงมีโอกาสที่จะสัมผัสความเสี่ยงได้น้อย การได้รับเชื้อของเด็กกลุ่มนี้ จึงเกิดจากผู้ใหญ่ที่นำเชื้อมาติดเด็ก ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่เลี้ยง ดังนั้น จึงอยากจะสื่อสารถึงทุกท่าน ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดไปพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันทั้งตัวท่านเองและเด็กๆ ที่อาจจะต้องมาติดเชื้อจากท่าน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน