กองประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ข้อเท็จจริงกรณีผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด19 เบื้องต้นประกาศเลื่อนการประกวดรอบตัดสินออกไปก่อน พร้อมให้ทีมงานทั้งหมดเข้าตรวจหาเชื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก "มิสแกรนด์ขอนแก่น" ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กของกองประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด19 โดยระบุว่า กองประกวดฯ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่าน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกองประกวดฯ ขอชี้แจง และลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน 2564 ในงานแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2021 และวันที่ 19 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้เข้าประกวดท่านหนึ่งได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งกองประกวดฯได้ทราบเรื่องเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

เลื่อนประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นรอบตัดสิน หลังผู้เข้าประกวดติดโควิด19เลื่อนประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นรอบตัดสิน หลังผู้เข้าประกวดติดโควิด19ในการเข้ากองประกวดฯ เพื่อทำกิจกรรมงานแถลงข่าว วันที่ 17 - 18 เมษายน 2564 นั้น ทางกองประกวดฯ ได้ขออนุญาตดำเนินการจัดงานจากอำเภอ และสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และได้มีมาตราการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สาธารณสุขกำหนดทุกประการ โดยภายในงานผู้เข้าประกวดทุกคนได้ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งมีอุณหภูมิปกติ และมีเอกสารการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งทุกคนมีผลเป็น Negative สำหรับผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่ที่มีภูมิลำเนา และอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มีใบรับรองแพทย์การตรวจร่างกาย และอาการเบื้องต้นจากโรงพยาบาลมาเพื่อแสดงตน ซึ่งตลอดการทำกิจกรรม และงานแถลงข่าวนั้น กองประกวดกำหนดให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และ FACE SHIELD พร้อมใช้เจลแอลกอฮอลล์ตลอดเวลา พร้อมทั้งได้จัดสรรห้องพักสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และคนนอกพื้นที่ออกจากกันอย่างชัดเจน และในวันแถลงข่าวจัดการประกวดฯ กองประกวดฯได้จัดเตรียมห้องรับรองให้นักแสดงสมทบเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการ หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงกองประกวดเชิญกลับทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการแสดง

จากเหตุการณ์ที่มีผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็น Positive และกองทราบถึงผลดังกล่าวในวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา กองประกวดจึงได้สอบถามไทม์ไลน์ของผู้เข้าประกวด ผลปรากฏว่า ไทม์ไลน์หลังจากจบงานแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2021 น้องเฮร่า ผู้เข้าประกวดคนดังกล่าว ได้แจ้งกับกองประกวดฯ ว่า ผู้เข้าประกวดได้เดินทางไปฝึกซ้อมการเดิน การเต้น ณ สถาบันสอนเต้นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ทราบข่าวว่ามีบุคคลร่วมคลาสติดเชื้อโควิด-19 (รายที่ 312 ของจังหวัดขอนแก่น) ผู้เข้าประกวดจึงเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ในวันดังกล่าวทันที และได้รับการตรวจในวันที่ 24 เมษายน 2564 (ตามไทม์ไลน์ที่ผู้เข้าประกวดแจ้งให้ทราบบน Facebook ส่วนตัว)


เลื่อนประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นรอบตัดสิน หลังผู้เข้าประกวดติดโควิด19หลังจากทราบผลการตรวจในวันที่ 25 เมษายน 2564 ผู้เข้าประกวดจึงได้แจ้งกองประกวดถึงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ว่าผลการตรวจเป็น Positive หลังจากที่กองประกวดฯ ทราบเรื่อง กองประกวดฯมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆ โดยขณะนี้กองประกวดได้ทยอยตรวจเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นทราบผลแล้ว ดังนี้ 1.ผู้เข้าประกวดที่เข้าพักห้องร่วมกับน้องเฮร่า เข้าตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผลการตรวจออกมาเป็น Negative 2.ผู้เข้าประกวดที่อยู่ลำดับถัดจากน้องเฮร่า (ลำดับที่ 21 มีผลการตรวจออกมาเป็น Negative) 3.ทีมงาน และพิธีกร ผลตรวจออกมาเป็น Negative โดยผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆ ทางกองประกวดกำลังดำเนินการให้เข้าตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลเป็นประการใดกองประกวดจะแจ้งเป็นลำดับ

ดังนั้นเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เข้าประกวด และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทุกท่าน กองประกวดฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า กองประกวดฯ ขอเลื่อนจัดการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นรอบตัดสิน จากกำหนดการเดิมคือ 6 - 9 พฤษภาคม 2564 โดยขอเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างน้อย 14 วันตามมาตรการการกักตัว ซึ่งกองประกวดจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งบน แฟนเพจ มิสแกรนด์ขอนแก่น

เลื่อนประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นรอบตัดสิน หลังผู้เข้าประกวดติดโควิด19
สุดท้ายนี้กองประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นขอส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดที่กำลังรักษาตัวและผู้เข้าประกวดทุกคน เราจะร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน เราจะไม่ปัดความรับผิดชอบให้ใครต้องแบกรับคนเดียว เพราะผู้เข้าประกวดทุกคนคือครอบครัวของเรา


จึงเรียนมาเพื่อชี้แจงและรับทราบร่วมกันขอแสดงความนับถือกองประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น26 เมษายน 2564

เลื่อนประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นรอบตัดสิน หลังผู้เข้าประกวดติดโควิด19