สงขลา - ด่วน !! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 17 ราย คาดว่าเป็นการรับเชื้อจากภายนอกทั้งหมด โดยมี 8 รายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดูแลผู้ป่วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 ที่เพจเฟซบุ๊คของคณะแพทย์ศาสตร์ ได้ออกประกาศด่วน มีใจความว่า "กรณีนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดเชื้อโควิด -19คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ มีการตรวจพบว่านักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา จำนวน 1 7 ราย จากการสืบสวนโรคเบื้องต้น คาคว่าทั้งหมดได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อภายนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์

ด่วน!! นศ.แพทย์ปี 6 ม.อ. ติดโควิด 17 ราย

โดยนักศึกษาเหล่านี้กำลังจะสิ้นสุดการศึกษาชั้นปีที่ 6 และอยู่ในช่วงเตรียมตัวออกไปปฏิบัติงานนอกคณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดหรือให้การรักษาผู้ป่วย โดยมีจำนวน 8 ราย ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อ และมีการทำความสะ อาดพื้นที่ฆ่าเชื้อตามมาตรการควบกุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งกรัด
จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ดังนี้1. กลุ่มผู้ติดเชื้อ ได้รับการแยกตัวทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล2. กลุ่มผู้สัมผัสโดยตรงทั้งหมด ได้รับการตรวจหาเชื้อโดวิด 19 และสอบสวนโรค ตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน พร้อมให้กักตัว 14 วัน ทั้งนี้คาดว่าจะทราบผลทั้งหมดภายใน 1-2 วันนี้3. งดการเข้าออกบริเวณหอพักนักศึกษาอย่างเคร่งครัด4. ทำความสะอาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อฆ่าเชื้อตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้ไม่กระทบการให้บริการในบริเวณที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้มั่นใจว่าคณะแพทยศาสตร์ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลจากสื่อทางการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Facebook : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) เท่านั้น และขอให้ติดตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.)(Facebook : สาธารณสุขจังหวัดสงขลา) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์