ตาก - โรงพยาบาลแม่สอด จับมือหอการค้าจังหวัดตากจัดโครงการ "TAK SAFE" เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อรณรงค์และสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีน หลังจากฉีดครบ 2 เข็ม ร้านค้าจะให้รับสิทธิ์โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ชั้น 6 อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโจรน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอแม่สอด ร่วมกันเปิดโครงการ " TAK SAFE" หรือ "ตากปลอดภัย" เพื่อรณรงค์ และสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเชิญชวนร้านค้าต่างๆมอบส่วนลดพิเศษให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

จัด"TAK SAFE"-สร้างความมั่นใจฉีดวัคซีนจัด"TAK SAFE"-สร้างความมั่นใจฉีดวัคซีนนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า โครงการTAK SAFE หรือ ตากปลอดภัย โดยมีจุดเป้าหมาย 2 อย่าง ต้องการกระตุ้นให้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เข้าไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยจากโรคโควิด-19ในร้านค้าของ อ.แม่สอด และหากพนักงานในร้านฉีดวัคซีน 2 เข็ม ครบ 100 % โรงพยาบาลแม่สอดจะออกป้ายให้ไปติดที่ร้าน เพื่อแสดงยืนยันว่าได้ผ่านฉีดวัคซีนแล้ว จะทำให้คนไปใช้บริการได้มีความเชื่อมั่น และมีความมั่นใจว่าพนักงานในร้านฉีดวัคซีนครบแล้วจัด"TAK SAFE"-สร้างความมั่นใจฉีดวัคซีน