โคราชติดเชื้อเกินครึ่งพัน ป่วยแรงต่อเนื่อง 42 ราย เร่งตัดวงจร อ.บัวใหญ่ คัลสเตอร์ 7 ราย ขณะนี้พบผู้ป่วย 27 อำเภอ จากจำนวน 32 อำเภอ เหลือ อ.ขามทะเลสอ อ.ขามสะแกแสง อ.พระทองคำ อ.แก้งสนามนาง และ อ.เมืองยาง ยังเป็นพื้นที่สีเขียว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์ชาญชัย  บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 61/2564 ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

โคราชติดเชื้อเกินครึ่งพัน เร่งตัดวงจร อ.บัวใหญ่คัลสเตอร์7รายนพ.ชาญชัย รอง สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 42 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 20 ราย อ.ปากช่อง 15 ราย อ.บัวใหญ่ 3 ราย อ.สีคิ้ว 3 รายและ อ.วังน้ำเขียว 1 ราย รวมยอดสะสม 509 ราย เสียชีวิต 1 รายและรักษาหาย 112 ราย การดำเนินการค้นหาเชิงรุกเพื่อตัดวงจรการระบาดโดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและบึงสาธารณะ อ.สีคิ้ว รวม 4 วัน มีจำนวนผู้ตรวจคัดกรอง 5,177 ราย ติดเชื้อ 11 ราย

โคราชติดเชื้อเกินครึ่งพัน เร่งตัดวงจร อ.บัวใหญ่คัลสเตอร์7ราย

โคราชติดเชื้อเกินครึ่งพัน เร่งตัดวงจร อ.บัวใหญ่คัลสเตอร์7ราย