สมุทรปราการ มีคำสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการชั่วคราว พร้อมขอความร่วมมืองดออกจากบ้านเวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะทุกกรณี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 จังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ดังนี้
ข้อ 1 ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว

 • สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้างฯ
 • ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง
 • สระว่ายน้ำ (ทั้งในหมู่บ้านและอาคารชุด)
 • โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
 • สถานออกกำลังกายในโรงยิม ฟิตเนส
 • ข้อ 2 ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเสี่ยงการแพร่โรค
 • ห้ามใช้อาคาร สถานที่โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจการใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันมากกว่า 10 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
 • ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ดำเนินกิจกรรมได้ ตามเงื่อนไข
 • ร้านอาหารให้นั่งกินดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และเปิดร้านได้ถึง 23.00 น.
 • ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึง 23.00 น.
 • สำหรับร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้เวลา 04.00 น.
 • ตลาดนัดเปิดได้ถึง 21.00 น.
 • สนามกีฬากลางแจ้ง สถานที่ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และจัดแข่งขันได้โดยไม่มีผู้เข้าชม
 • ข้อ 4 กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม ดังนี้
 • ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน สำหรับบุคคลที่อยู่ในตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่มีคนรวมกันมาก ต้องสวมหน้ากากอนามัย หากไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • ให้งดดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ
 • ข้อ 5 ขอความร่วมมืองดออกจากบ้านเวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
  ข้อ 6 ขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน Work from Home และงดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ
  ข้อ 7 สถานที่หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้ยังคงปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.

  "สมุทรปราการ" สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.

  "สมุทรปราการ" สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.

  "สมุทรปราการ" สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.