บุรีรัมย์ เพิ่มมาตรการเข้มครอบครัว สีแดง มาจากพื้นที่สีแดง กักตัวตัว 14 วัน และครอบครัวสีเหลือง จังหวัดที่ไม่เสี่ยง ก็จะมีป้ายแยกในรายครัวเรือน เพื่อที่จะเตือนตนเอง เตือนเพื่อนบ้าน และเตือนคนที่มาจากต่างหมู่บ้าน หลังยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มต่อเนื่อง 83 ราย เสียชีวิต 1 ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่นนอกพื้นที่เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 นายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยนายพิเชษฐ  พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และนายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์               
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา จึงได้ออกมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เข้มข้นมากขึ้น อย่างเช่น มีการแพร่ระบาดกันระหว่างคนบุรีรัมย์ด้วยกันเอง หมายความว่า ร้อยละ 70 ที่ติดเชื้ออยู่ จากจำนวน 80 คน จะเป็นการติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น นอกพื้นที่เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่มีการติดเชื้อระหว่างที่เข้ามาแล้วติดเชื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณกว่า 10 คน                ส่วนสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อผิดไปจากสมมติฐานที่เราตั้งไว้ ก็คือ คนที่เข้ามาเสร็จแล้ว ปรากฏว่า มีการติดเชื้อ และระยะเวลาของการฟักเชื้อนานกว่า 10 วัน ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นที่ อ.นางรอง ทำให้ยอดของผู้ติดที่เชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 10 กว่าคน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ออกมาตรการที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งโดยปกติก็ได้ดำเนินการตามมาตรการของทาง ศบค.ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว เช่น การปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด สถานบริการ คาราโอเกะ เป็นต้นเพิ่มมาตรการครอบครัวสีแดงกักตัว 14 วัน หลังยอดผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่องเพิ่มมาตรการครอบครัวสีแดงกักตัว 14 วัน หลังยอดผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่อง


                

ส่วนการที่มีมาตรการจัดลำดับของคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง การที่เรากำหนดให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงสถานประกอบการจะต้องจัดให้มีการให้ผู้มาใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการของทาง ศบค.               
แต่ถ้าหากว่ามีการนำเชื้อเข้ามาหรือว่ามีการแพร่เชื้อมากกว่านี้ จะกระทบต่อการที่จะรักษาของผู้ติดเชื้อ เพราะว่าระยะเวลารักษาตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ในโรงพยาบาล ในครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีมติว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่มาควบคุม โดยควบคุมคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่เข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์               เพิ่มมาตรการครอบครัวสีแดงกักตัว 14 วัน หลังยอดผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่อง

ผู้ที่มาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน รวมถึงหากถ้าเข้ามาในพื้นที่แล้วไปพักในพื้นที่ใด เราก็จะมีการแยกย่อยไป กำหนดให้แต่ละครอบครัวที่มีผู้เดินทางมาแล้วติดเชื้อ เป็นครอบครัวสีแดง เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจว่า ทำให้เกิดความตระหนักว่า ครอบครัวนี้มีคนที่เสี่ยงสูง หมายความว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงเดินทางมาจากจังหวัดสีแดง ซึ่งตนเองจะต้องระลึกเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ไปสุงสิงกับใคร ร่วมกิจกรรมที่มีคนเยอะ เพราะเราอาจจะมีเชื้อ ซึ่งตรงนี้มองไม่เห็นมีเชื้อไปติดกับคนอื่น จะทำให้เพื่อนบ้าน หรือ จังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้รับความเดือดร้อน จึงต้องแยกแบบนี้  รวมถึงเป็นการเตือนให้กับพี่น้องประชาชนว่า บ้านนี้กำลังกักตัวเองอยู่ จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทั้ง อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรงนี้เป็นการแยกในเรื่องของครัวเรือน เพื่อที่จะทำให้เรามีความสามัคคีแล้ว เราก็จะสามารถจัดการตรงนี้ ไม่ให้เชื้อที่นำเข้ามาแพร่ระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากกว่านี้ในส่วนของผู้ที่มาจากจังหวัดที่ไม่เสี่ยง แต่อาจจะไปมีสัมผัสพื้นที่เสี่ยง หรือบุคคลที่เสี่ยง เราก็จะกำหนดให้เป็นครัวเรือนสีเหลือง ก็จะมีป้ายสีเหลือง เป็นการแยกในรายครัวเรือน เพื่อที่จะเตือนตนเอง เตือนเพื่อนบ้าน หรือว่าเตือนคนที่มาจากต่างหมู่บ้านจะได้รู้ รวมถึงได้เตือนเจ้าหน้าที่ด้วยว่า หลังนี้ ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษผมอยากจะให้คนบุรีรัมย์เข้าใจว่า ตรงนี้ เป็นการจำเป็นที่เราต้องแยกในระดับครัวเรือน เพื่อที่จะสถานการณ์เราจะควบคุมได้ หากเราไม่แยกก็ผสมปนเปกันไปก็จะมีการดื้อ ก็จะทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดหนักขึ้น 


เพิ่มมาตรการครอบครัวสีแดงกักตัว 14 วัน หลังยอดผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่เดินทางมาผ่านช่องทางต่างๆ จะให้ทางส่วนราชการรับผิดชอบ เช่น มาทางเครื่องบิน จะให้ทางท่าอากาศยาน รับผิดชอบ มาทางรถไฟ ให้รถไฟ รับผิดชอบ มาทางรถขนส่งโดยสารประจำทาง ให้ขนส่งจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดูแลให้คนบุรีรัมย์ที่ไปทำงานที่อื่นเดินทางกลับมาอีกมาตรการหนึ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติ คือ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย เดิมก็บังคับอยู่แล้ว แต่คราวนี้ใช้มาตรการเข้มขึ้น สถานประกอบการใด หน่วยงานใด ที่ปล่อยให้คนที่มาเที่ยว หรือที่มาในสถานที่ของท่าน แม้กระทั่งส่วนราชการ ถ้าปล่อยให้คนไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าไปในสถานที่นั้น ท่านจะต้องถูกปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ และอีกอย่างหนึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะสั่งปิดสถานประกอบการ เพราะว่าเรามองว่า ทุกภาคส่วนของบุรีรัมย์ราต้องช่วยกันโดยเฉพาะสถานประกอบการ หรือว่าส่วนต่างๆ ที่ใช้จัดงานทำให้เกิดการแพร่ระบาด นี่เป็นสิ่งที่เราได้กำหนดในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ผ่านมา  และได้ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2564 เป็นต้นไป เป็นการบังคับใช้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องคนบุรีรัมย์เรา ได้ปฏิบัติตามมาตรการของทาง ศบค.อย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่เรามุ่งหวังว่าเราพยายามที่จะทำให้บุรีรัมย์เราสามารถที่จะปราศจากโควิด-19