ลุ้น 47 ราย คลัสเตอร์สีคิ้ว ล่าสุดตรวจ 52 ราย เจอ 10ปิดหมู่บ้านป้องเชื้อ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม นี้ พร้อมประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือเยียวยาสนับสนุนถุงยังชีพและอาหารให้ชาวบ้าน 61 ครัวเรือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมแพทย์หญิงอารีย์  เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 60/2564 ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ


 

ลุ้น 47 ราย คลัสเตอร์สีคิ้ว ล่าสุดตรวจ 52 ราย เจอ 10พญ.อารีย์ รอง สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 20 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 12 ราย อ.ปากช่อง 2 ราย อ.บัวใหญ่ 2 ราย อ.สีคิ้ว 3 รายและ อ.สูงเนิน 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 467 ราย เสียชีวิต 1 รายและรักษาหาย 88 ราย การดำเนินการค้นหาเชิงรุกเพื่อตัดวงจรการระบาดโดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน มีประชาชนมาตรวจคัดกรอง 3,310 ราย ติดเชื้อ 8 รายและช่วงสายที่ผ่านมา ได้ให้บริการชาว อ.สีคิ้ว ตรวจคัดกรองที่บึงสาธารณะ อ.สีคิ้ว ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงจำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาจองคิวรอลำดับการตรวจกันอย่างเนืองแน่น


 

ลุ้น 47 ราย คลัสเตอร์สีคิ้ว ล่าสุดตรวจ 52 ราย เจอ 10

พญ.อารีย์ เปิดเผย คัลสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายที่ 417 และ 418 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง วันที่ 12-13 เม.ย และช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้กลับบ้านไปร่วมเทศกาลสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์กับคนในหมู่บ้านไพสาลี หมู่ 1 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว มีกลุ่มเสี่ยง 52 ราย ตรวจคัดกรองมีติดเชื้อ 10 ราย รวมติดเชื้อ 12 ราย ไทม์ไลน์มีชาว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว ได้ร่วมงานบวชในหมู่บ้านในละแวกข้างเคียงอีก จึงนำกลุ่มเสี่ยง 47 ราย ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานบวชมาตรวจหาเชื้อและรอผลยืนยันช่วงเย็นวันนี้ ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว ได้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อขอปิดหมู่บ้านไพสาลี จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม นี้ พร้อมประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือเยียวยาสนับสนุนถุงยังชีพและอาหารให้ชาวบ้าน 61 ครัวเรือน

ลุ้น 47 ราย คลัสเตอร์สีคิ้ว ล่าสุดตรวจ 52 ราย เจอ 10