นราธิวาส - ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศมาตรการเข้มข้นสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 ที่เฟซบุ๊คตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศมาตรการเข้มข้นสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีใจความสำคัญว่า "...ตั้งแต่ 26 เม.ย. 64 ตำรวจนราธิวาสพร้อมบังคับใช้กฎหมายปรับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าในพื้นที่แล้ว..."
พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต จำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

นราธิวาสจับปรับจริงไม่สวมหน้ากาก เริ่มวันนี้

ทั้งนี้ ภายหลังที่จังหวัดนราธิวาส ออกประกาศให้ทุกคนในพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนออกจากบ้านหรือเคหสถานทุกครั้ง แต่ปรากฎว่ายังมีผู้ละเลยและฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทั้ง 13 อำเภอ จะทำการกวดขันให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 51 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นราธิวาสจับปรับจริงไม่สวมหน้ากาก เริ่มวันนี้

พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำไม่ได้มุ่งหมายในค่าปรับจากประชาชน แต่ต้องการเห็นความร่วมมือจากทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปคาดหวังว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์