ตาก - อสม.ประกาศเป็นภาษาเมียนมา ให้ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในชุมชนอิสลาม อ.แม่สอด จ.ตาก สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เวลาออกนอกบ้าน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 25 เมษายน 2564 ทางอสม. และประชาสัมพันธ์ชุมชนอิสลาม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ประกาศเป็นภาษาเมียนมาให้ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในชุมชนอิสลาม และชุมชนใกล้เคียง เพื่อขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เวลาออกจากนอกบ้าน และที่อยู่อาศัยต่างๆ 

ประกาศภาษาพม่า-ต้องสวมหน้ากาก

ทั้งนี้หลังจากที่นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก จัดทำแผ่นโฆษณา ใช้ภาษาเมียนมา ให้ตามชุมชน และผู้ใหญ่บ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมียนมา ให้สวมหน้ากากอนามัย และมีแผ่นประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาไทย กับภาษาเมียนมา แจกจ่ายตามชุมชน หากไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยเป็นคำสั่งของนายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งที่1287/64 วันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) จังหวัดตาก (เพิ่มเติม)

ประกาศภาษาพม่า-ต้องสวมหน้ากาก
 โดยกำหนดมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ประกาศภาษาพม่า-ต้องสวมหน้ากาก