องค์การเภสัชกรรมแจงปมวัคซีนโควิดของ "ซิโนแวค" หมดอายุ ยืนยันใช้งานจริงได้ 3 ปีตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ แต่วัคซีนแต่ละล็อตมีการใส่ตัวเลขหมดอายุข้างกล่องที่ไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุผลด้านการผลิตและส่งมอบให้แต่ละประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 เมษายน 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) พร้อมด้วย ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ อภ. แถลงข้อเท็จจริงประเด็นมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องวันหมดอายุของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน
นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เบื้องต้นวัคซีนซิโนแวค นำเข้ามาในประเทศไทยรวม 2 ล้านโดส และวันพรุ่งนี้ (24 เมษายน 2564) จะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีก 5 แสนโดส ในช่วงแรก ผู้ผลิตได้เคลมอายุยาไว้ 3 ปี จากวันที่ผลิตและระบุไว้ที่กล่องบรรจุวัคซีน แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้พิจารณาข้อมูลจากเอกสาร จึงกำหนดให้ใช้อายุยาเพียง 6 เดือน
หลังได้รับการอนุมัติจาก อย. ทางการไทยได้แจ้งไปยังบริษัทซิโนแวคเพื่อให้ทำฉลากยาโดยกำหนดวันหมดอายุเป็น 6 เดือน สำหรับวัคซีนล็อตที่ 2 แต่ในล็อตที่ 3 กลับพบปัญหา เนื่องจากมีหลายประเทศกำหนดอายุยาแตกต่างกัน อีกทั้งความต้องการวัคซีนมีจำนวนมาก บริษัทซิโนแวคจึงไม่ได้มีการแก้ไขวันหมดอายุในฉลากยาให้ ทำให้เป็นภาพที่เห็นว่า บางกล่องวันหมดอายุที่ 6 เดือน บางกล่อง 3 ปี
ด้าน ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ระบุว่า การผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ขณะนี้อยู่ในภาวะเร่งด่วน ทุกประเทศมีความต้องการสูง แต่ในส่วนของการผลิตหากต้องเปลี่ยนฉลากวันหมดอายุไปตามความต้องการของแต่ละประเทศอาจทำให้ผลิตไม่ทันได้
นอกจากนี้ กรณีที่องค์การเภสัช ประเมินความคงตัวของยาทำให้กำหนดวันหมดอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผลิตตามที่ขึ้นทะเบียนยาจาก อย. แม้ว่าบริษัทจะกำหนด 3 ปี สิ่งเหล่านี้ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ยืนยันว่า ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ โดยก่อนการตัดสินใจทุกอย่างได้พิจารณาข้อมูลทุกด้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจ