การไฟฟ้านครหลวง คว้ารางวัล DG Awards 2020 ระดับกรมอันดับ 1 ในงานประกาศผลรางวัล DG Awards 2020 .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)หรือ สพร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563 Digital Government Awards 2020 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

การไฟฟ้านครหลวง คว้ารางวัล DG Awards 2020 ระดับกรมอันดับ 1


ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 หรือ Digital Government Awards 2020 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 10 อันดับหน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563
โดย การไฟฟ้านครหลวง คว้ารางวัล DG Awards 2020 ระดับกรมอันดับ 1

การไฟฟ้านครหลวง คว้ารางวัล DG Awards 2020 ระดับกรมอันดับ 1

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.dga.or.th