กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Government data) 2020 .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)หรือ สพร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563 Digital Government Awards 2020 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Government data) 2020

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 หรือ Digital Government Awards 2020จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 10 อันดับหน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563
โดย กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Government data) 2020

กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Government data) 2020ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.dga.or.th