จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ ทุกชุมชน อย่างเข้มงวดป้องกันเชื้อโควิดระบาด หากใครมาจากพื้นที่สีแดงไม่รายงานตัว และตรวจหาเชื้อตามมาตรการ ก็จะรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

11 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โคกหัวช้าง และ อสม.บ้านโคกวัด ตั้งศูนย์คัดกรองการแพร่ระบาดโควิด หรือด่านตรวจโคววิด ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโคกวัด ต.อิสาณ เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะต้องมารายงานตัวที่ด่านตรวจโควิดดังกล่าว โดยจะต้องแจ้งข้อมูลว่าเดินทางมาจากจังหวัดไหน ด้วยยานพาหนะอะไร มากี่คน จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งรัฐได้เปิดบริการตรวจฟรีสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หลังจากตรวจแล้วผลเป็นลบไม่พบเชื้อก็สามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ตามปกติ

ตั้งด่านทุกชุมชนตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง


ตั้งด่านทุกชุมชนตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนางกัณหา ประเสริฐสวัสดิ์ อสม.หมู่ 1 บ้านโคกวัด กล่าวว่า การตั้งจุดตรวจคัดกรองของชุมชน ก็เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มารายงานตัวเพื่อจะได้ลงข้อมูลรายละเอียดไว้แล้วส่งรายงานไปยัง รพ.สต. ได้ทราบว่ามีใครเดินมาจากพื้นที่เสี่ยงบ้าง แล้วได้เข้ากระบวนการคัดกรองและตรวจหาเชื้อตามมาตรการหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน ก็ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงได้มารายงานตัวตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อด้วยตั้งด่านทุกชุมชนตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง


ขณะที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล ก็ได้มีการตั้งด่านคัดกรองโควิดอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลพว่าจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดระลอกใหม่สะสมแล้ว 15 ราย

ตั้งด่านทุกชุมชนตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง