ธอส. ขยายเวลาให้ชำระเงินกู้งวดเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นไปอีก 2 วัน จนถึงวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โดย ธอส. จะไม่นับว่าเป็นการชำระล่าช้า พร้อมอำนวยความสะดวกชำระผ่านออนไลน์ทุกช่องทาง

31 มีนาคม 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศขยายระยะเวลาให้ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร สามารถชำระเงินกู้ตามจำนวนที่ต้องชำระรายเดือน สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นไปอีก 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 โดย ธอส. จะไม่นับว่าเป็นการชำระล่าช้าแต่อย่างใด 

ธอส.ขยายเวลาชำระเงินกู้งวด มี.ค. เพิ่มอีก 2 วันทั้งนี้ ธอส. ยังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการชำระเงินกู้ในหลากหลายช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ธอส. ได้แก่ Mobile Application : GHB ALL และ  www.ghbank.co.th โดย Scan QR Code  สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000