พะเยา - ด้วยแรงศรัทธา ชาวพะเยา นับหมื่นคน รอรับ "หลวงตาชื่น"เดินธุดงค์เท้าเปล่านับพันกิโลเมตร เพื่อถวายสิ่งของ-น้ำดื่ม รอเคาะหัว ตลอดทาง 30 กม. เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท หรือหลวงตาชื่นพระธุดงค์สายป่าซึ่งสละทางโลกหันเข้าสู่ทางธรรมเพื่อหาความสงบในชีวิต เข้าอุปสมบทเป็นพระและปฏิบัติธรรมจาริกธุดงค์มานานกว่า 10 ปี รวมกว่า 10 พรรษา หลังจากได้เดินจาริกธุดงค์เท้าเปล่าจากอีสานและภาคเหนือ รวมระยะทางไปกลับกว่า 2,000 กิโลเมตรศรัทธาเนืองแน่นรับ "หลวงตาชื่น"ขณะนี้เข้าสู่เขตพื้นที่จ.พะเยาโดยชาวพะเยาทุกเพศทุกวัยตลอดจนข้าราชการและประชาชน นับหมื่นคน

รอถวายสิ่งของ น้ำดื่มและกราบไหว้ รับพรเคาะศรีษะตลอดเส้นทางกว่า 30 กิโลเมตรจากอ.แม่ใจ-อ.เมืองจ.พะเยา

ศรัทธาเนืองแน่นรับ "หลวงตาชื่น"

จากการสังเกตุพบว่าตลอดรายทางที่หลวงตาบุญชื่นเดินธุดงค์ผ่านจาก อ.แม่ใจ-อ.เมืองพะเยา จะมีประชาชนพากันออกมารอถวายสิ่งของและกราบสักการะ เพื่อรับพรบารมีกันเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางกว่า 30 กิโลเมตร โดยชาวบ้านจะนำผ้าเช็ดหน้า ผ้าขาว ผ้าชนิดอื่นมาปูบนพื้นถนน เพื่อให้หลวงตาบุญชื่นเหยียบ เพื่อนำไปเก็บไว้เพิ่อความเป็นสิริมงคล อย่างเนืองแน่น ทำให้มีของบริจาคที่วางเป็นแถวยาวไปตลอดทาง 


ศรัทธาเนืองแน่นรับ "หลวงตาชื่น"ขณะที่หลวงตาบุญชื่นจะไม่รับปัจจัยหรือเงิน แต่อย่างใด โดยจะรับเพียงน้ำดื่ม ขนมนมเนย เท่านั้น หลังจากได้รับการถวายจากญาติโยมแล้วจะนำสิ่งของต่างๆนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ได้เดินธุดงค์ผ่าน

ศรัทธาเนืองแน่นรับ "หลวงตาชื่น"


ศรัทธาเนืองแน่นรับ "หลวงตาชื่น"


สำหรับ วันนี้ทางหลวงตาบุญชื่นแวะพักจำวัดที่วัดเมืองชุม ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้สาธุชนพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วม ทำวัตร ฟังเทศน์ฟังธรรมรับศีลรับพร ก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าสู่ อ.งาว จ.ลำปาง ในวันพรุ่งนี้ศรัทธาเนืองแน่นรับ "หลวงตาชื่น"