เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมจัดกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค ยุคนิวนอร์มอล บริเวณลานน้ำพุ หน้าโฮงมูนมัง โดยนำกิจกรรมสงสารวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวมาเป็นไฮไลท์ในการจัดงาน รวมถึงรื้อฟื้นกิจกรรมและประเพณีแบบอีสานดั้งเดิมเพื่อรักษาเอาไว้ด้วย

 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยส่วนส่งเสริมสาธารณสุข , นายศรันย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา , นายสถิต เทพไกรวัลย์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค , นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพนักงานเทศบาล ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564


เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"
เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"


สำหรับการจัดงาน ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal" กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นกำหนดจัดกิจกรรมอนุรักษ์อีสานพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นของวิถีชีวิตชาวขอนแก่น รวมถึงกิจกรรมต่างที่น่าในใจ ดังนี้


เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 18. 00 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี พิธีเปิด "งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 "
วันที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 09.09. น. ณ บึงแก่นนคร พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดขอนแก่น
เวลา 15.30 น. ณ เคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัด ถึงบึงแก่นนคร พิธีอัญเชิญพุทธพระลับมาประดิษฐานในพระอุโบสถ
เวลา 16.00 น. ณ ด้านหน้าโฮงมูนมังขอนแก่น พิธีเปิด "กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน"
เวลา 17.30 น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีเปิด "กิจกรรมตบประทาย (ก่อพระทราย) "


วันที่ 10 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ร่วมสักการพระพุทธพระลับ


วันที่ 12 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง พิธีสงฆ์น้ำพระธาตุนครเดิม , สรงน้ำพระพุทธพระลับ และพระประจำวันเกิด


วันที่ 13 เมษายน 2564
เวลา 06.30น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์
เวลา 09.00น. ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร พิธีขอพรผู้สูงอายุ


สำหรับ กิจกรรมมรดกอีสานที่หาดูได้ยาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน ได้แก่ กิจกรรมตบประทาย (ก่อพระทราย) , กิจกรรมวันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน และพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนครทุกวัน

เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"

เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"

โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ บริเวณบึงแก่นนคร นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังคำนึงถึงการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยทุกกิจกรรมจะต้องมีจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"

เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"

เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"

เทศบาลพร้อมจัด "ย้อนสงกรานต์วันวานย้อนยุค"