อย่าลืม!! ทำเรื่อง "คืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้ากับ MEA" ได้แล้วทางออนไลน์ พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ ที่ไม่ต้องเสี่ยงเดินทาง และ โควิด-19 .

ใครยังไม่ทำเรื่อง "คืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้ากับ MEA" ยกมือขึ้น !! ท่านสามารถดำเนินการผ่านช่องทางสะดวก ออนไลน์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอคืนเงินประกันฯ ง่าย ๆ ผ่าน https://measy.mea.or.th ไม่ต้องเดินทางเสี่ยง #COVID-19 
รับเงินคืนได้ 2 ช่องทาง ตามที่คุณเลือก
บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะผูกกับบัตรประชาชน 13 หลัก 
บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กสิกรไทยโดยจะต้องระบุชื่อบัญชีตรงกับชื่อของผู้วางหลักประกันเท่านั้น

สอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living 

อย่าลืม!! ทำเรื่อง "คืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้ากับ MEA"https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4490805397613229/