พายุฤดูร้อนพัดถล่มใน 2 อำเภอของจังหวัดหนองคาย ต้นไม้หักโค่น และบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 20 หลังคาเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

29 มี.ค. 2564 นายบรรยะประภา นายก อบต. อุดมพร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.อุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายกรณีเกิดพายุลมกระโชกแรง ในเขตพื้นที่บ้านโนนสะอาด ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่จ.หนองคาย เหตุเกิด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 16.30 น. ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จากการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป


พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอบ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอบ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง

นอกจากพายุฤดูร้อนจะพัดต้นไม้หักโค่นและร้านเรือนราษฎร ในเขต ต.อุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ ได้รับความเสียหาย แล้ว ในเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันเดียวกัน (28 มีนาคม 64)พายุฤดูร้อนยังได้พัดถล่ม ในเขต 4 ตำบล ของอำเภอเมือง ต้นไม้หักโค่นและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 12 หลังคาเรือน แยกเป็น ต.พระธาตุบังพวน 7 หลัง , ตำบลหาดคำ 3 หลัง , ตำบลค่ายบกหวาน จำนวน 1 หลัง และตำบลโพนสว่าง เป็นอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งทำการสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือทั้งในเบื้องต้น และตามระเบียบต่อไป.
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอบ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอบ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอบ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอบ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง