เชียงราย- ป.ป.ส.นำไก่ชน 73 รายการ จำนวน 111 ตัว ขายทอดตลาดเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หลังยึดทรัพย์จากผู้ค้ายาเสพติด นำเงินไปฟอกด้วยการซื้อไก่ชน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 3/2564 ประเภทสิ่งมีชีวิต หรือไก่ชน จำนวน 73 รายการ รวม 111 ตัว ณ บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ป.ป.ส.นำไก่ชน 111 ตัวขายทอดตลาดนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า ในวันนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ภ.5 จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดียาเสพติด ในพื้นที่ อ.เชียงแสน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภ.5 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. จับกุมนางเจิ้งหยิ่ง แซ่หยั่ง อายุ 45 ปี และนายสมศักดิ์ พิทักษ์ภูพาน อายุ 34 ปี ขบวนการค้ายาเสพติด ที่ซุกซ่อนเฮโรอีน ไปกับการส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชน น้ำหนักรวม 26.2 กิโลกรัม และเมื่อขยายผลพบเฮโรอีน ซุกซ่อนส่งไปกับพัสดุเอกชนอีก 10 กิโลกรัมป.ป.ส.นำไก่ชน 111 ตัวขายทอดตลาดในปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้ว 5 ครั้ง จำนวนทรัพย์สิน 569 รายการ ประเภท รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท โดยในครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทสิ่งมีชีวิต คือ ไก่ชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทางราชการไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ เนื่องจากมีภาระค่าอาหาร และค่าเลี้ยงดูอื่นๆ

 

ป.ป.ส.นำไก่ชน 111 ตัวขายทอดตลาด

สำหรับไก่ชนที่นำมาประมูลในวันนี้ เป็นไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง ประมาณ 100 กว่าตัว ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เป็นผู้กำหนดราคากลางในการขายทอดตลาด มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 500-3,500 บาท โดยเงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้จะเก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร และภายหลังจากที่ศาลพิพากษาคดีให้เจ้าของคดีชนะ ทาง สำนักงาน ป.ป.ส.จะดำเนินการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่เจ้าของ แต่หากเจ้าของทรัพย์สินแพ้คดี เงินที่ได้จากการประมูลก็จะนำเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

ป.ป.ส.นำไก่ชน 111 ตัวขายทอดตลาด