ตัวแทนกลุ่มพรรควิฬาร์ WilarParty เครือข่ายกลุ่มราษฎร63 ยื่นจดหมายถึงสถานทูตสหรัฐฯ อ้างรัฐบาลละเมิดสิทธิ และขอสิทธิการประกันตัว ผู้ชุมนุมประท้วง และดูแลความปลอดภัยระหว่างถูกคุมขัง โดยขอให้ใช้กฎหมาย "Magnitsky Act"ระงับวีซ่า ระงับการทำธุรกรรมและอายัดทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกากับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน กดขี่ข่มเหงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

กลุ่มพรรควิฬาร์ ยื่นจดหมายสถานทูตสหรัฐฯจัดการเผด็จการไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายธนาธร วิทยาเบญจางค์ และนายชนินทร์ วงษ์ศรี ตัวแทนกลุ่มพรรควิฬาร์ WilarParty เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อทำการยื่นจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯ

นายธนาธร กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมายื่นหนังสือให้กับทางสถานทูตเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย Magnitsky Act ในการป้องปราบผู้ที่กระทำละเลิดสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย ซึ่งในที่นี้ก็คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดจนผู้อื่นที่มีส่วนร่วมการกระทำด้วย ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการคุกคามสิทธิ และเสรีภาพประชาชนชาวไทย

อย่างไรก็ตาม ที่มาในวันนี้ไม่ได้เชิญชวนมวลชนมาด้วย เนื่องจากไม่อยากรบกวนทางสถานทูต เป็นเพียงการยื่นหนังสือแก่ทางสถานทูตเท่านั้น และหวังว่าทางสถานทูตจะตอบรับ ยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้ ทางกลุ่มยังมีการไปยื่นหนังสือที่สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตัวเนื้อหาใจความเกี่ยวกับข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ของผู้ที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา 112 ตลอดจนคดีทางการเมือง ที่กำลังอยู่ระหว่สงถูกคุมขัง อยากวิงวอนให้ทางสหรัฐอเมริกาช่วยจับตามอง ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อให้ทางกลุ่มคนเหล่านี้ ได้รับสิทธิในการประกันตัว และปลอดภัยระหว่างคุมขัง

กลุ่มพรรควิฬาร์ ยื่นจดหมายสถานทูตสหรัฐฯจัดการเผด็จการไทยด้าน นายชนินทร์ กล่าวว่า สำหรีบตัวกฎหมาย Magnitsky Act เป็นกฎหมายที่เอาผิดกับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยแต่ละประเทศนั้นๆ ไม่สามารถเอาผิดได้ ถ้าพูดให้เข้าใจโดยง่าย นั้นคือกฎหมายที่คว่ำบาตรเป็นรายบุคคล โดยจะระงับการทำธุรกรรม การอายัดทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการระงับวีซ่าร์สำหรับเนื้อหาในจดหมายสรุปได้ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย หลังจากการรัฐประหารปี พ.ศ.2557 ประชาชนเกิดความไม่พอใจในรัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร ซึ่งผู้ที่ก่อการรัฐประหาร หรือก็คือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยในปัจจุบัน รัฐบาลและพวกพ้องยังคงดำเนินการบริหารประเทศด้วยการแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตย โดยใช้การเลือกตั้งมาเป็นฉากหน้าหลอกลวงชาวโลก ประชาชนชาวไทย ผู้ศรัทธาในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีความ หวังเป็นอย่างยิ่งหลังจากการผ่าน กฎหมาย "Magnitsky Act" ในหลายประเทศเช่น ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา "Magnitsky Act" เป็นกฎหมายที่จะให้ผู้กดขี่ ประชาชนเพื่อนร่วมชาติของตนเองต้องรับผิดชอบ เนื่องด้วยตำแหน่งและอำนาจของพวกเขาทำให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถเอาผิดพวกเขาในดินแดน ของเขาได้ ขอให้ระงับวีซ่า ระงับการทำธุรกรรมและอายัดทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกากับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน กดขี่ข่มเหงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน