พิจิตร - วิกฤติแล้ง แม่น้ำยมช่วงตอนบนในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แห้งขอดจนเห็นผืนทราย ส่งผลกระทบต่อประชาชน-เกษตรกร สองแนวริมฝั่งแม่น้ำ ด้านชาวบ้านพยายามขุดบ่อน้ำซึมหาน้ำใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำยมในช่วงตอนบนของแม่น้ำยม โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าวัดรังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ส่งผลทำให้แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านหมู่บ้าน ยังคงแห้งขอดจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภคและใช้ในการทำการเกษตรของชาวบ้านตามแนวสองริมฝั่งของแม่น้ำยม ส่งผลกระทบขาดแคลนน้ำตลอดช่วงไปจนถึงฤดูฝน ขณะชาวบ้านต่างขุดบ่อน้ำซึม เพื่อนำน้ำขึ้นมาทำการเกษตร โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในครัวเรือน

แล้งหนัก! แม่น้ำยมแห้งขอด-ไม่เหลือน้ำ

สำหรับอำเภอสามง่าม เป็นอำเภอตอนบนของ จังหวัดพิจิตร ที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ได้แก่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง บึงนารางและอำเภอโพทะเล และไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้แม่น้ำยมขาดน้ำ ส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งของแม่น้ำ

แล้งหนัก! แม่น้ำยมแห้งขอด-ไม่เหลือน้ำ