มหาสารคาม บรรยากาศเลือกตั้งนายกเทศบาลประชาชนทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ช่วงเช้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากกลางวันอากาศจะร้อนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ขณะเทศบาลเตรียมพร้อมการนับคะแนนให้โปร่งใส

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น .ที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ 22 เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. มีประชาชนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทยอยเดินทางมาตรวจรายชื่อ-ดูป้ายผู้สมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการกาบัตรลงคะแนนเป็นระยะ ๆ จนเมื่อถึงเวลาเปิดหีบ เจ้าหน้าที่ได้ให้ประชาชนทยอยเข้าคูหาไปลงคะแนน โดยก่อนเข้าบริเวณเขตพื้นที่เลือกตั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิและฉีดพ่นน้ำยาล้างมือให้ทุกคน  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองมหาสารคามมีการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งมาเป็นเวลานาน โดยประสานการทำงานกับ กกต.จังหวัด มีการทบทวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด ทั้งนี้ในส่วนสถานที่การนับคะแนน มีการติดตั้งกระดาษ และเขียนรายชื่อผู้สมัครนายกและสมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมประสานการไฟฟ้าประจำจังหวัด อำนวยความสะดวกเรื่องไฟส่องสว่างและไฟฟ้าฉุกเฉิน กันเหตุไฟดับในระหว่างนับคะแนน โดยใช้รถไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ เข้ามาประจำการบริเวณใกล้หน่วยนับคะแนน และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจับตาผู้กระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง และรักษาความสงบภายในหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ผู้สูงอายุทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลผู้สูงอายุทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวภายหลังเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ว่า บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบแม้จะไม่คึกคัก เนื่องจากคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังติดภาระกิจส่วนตัวในช่วงเช้า แต่คาดว่าจะมีประช่าชนเดินทางมาเลือกตั้งตลอดทั้งวัน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความสนใจและตื่นตัวในการทางการเมืองท้องถิ่น หลังจากที่ห่างการเลือกตั้งเทศบาลครั้งที่แล้วไปนานหลายปี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตเทศบาลเมืองร่วมกัน โดยขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมพร้อม ตรวจสอบข้อมูลลำดับตนเองในบัญชีรายชื่อ ผ่านเว็บไซต์ "ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  หรือ สามารถมาสำรวจรายชื่อและสแกนคิวอาร์โค้ดบนมือถือ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ โดยขอให้ประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตน เพื่อความรวดเร็วและป้องกันการผิดพลาดในการลงคะแนน ก่อนการปิดหีบในเวลา 17.00 นผู้สูงอายุทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

            


ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม มี 3 เขตเลือกตั้ง  และ 86 หน่วยลงคะแนน มีประชากรทั้งสิ้น 49.693 คน และมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 39,166 คน  สามารถมี สท.ได้เขตละ 6 คน รวม 18 คนซึ่งทางเทศบาลคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิกันมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
ผู้สูงอายุทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล