เชียงใหม่ - ชาวเขาเผ่าม้ง บนดอยปุย อ.เมืองเชียงใหม่ ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นกันคึกคัก จนต้องต่อแถวคิวยาว ท่ามกลางมาตรการป้องกันารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

"ม้งดอยปุย"ตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น


ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (บ้านม้งดอยปุย ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ที่ 10-11 หมู่ 11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วยรวม 956 คน ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชนเผ่าม้ง 100% ได้ตื่นตัวพากันออกบ้านมายืนรอหน้าหน่วยเลือกตั้ง ก่อนเวลาเปิดหีบ 


"ม้งดอยปุย"ตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีการอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ รวมทั้งการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและการกำชับให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สำหรับประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยและให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการเลือกตั้งเป็นอย่างดี

"ม้งดอยปุย"ตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

สำหรับหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลสุเทพนั้นมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีลงสมัครทั้งหมด 2 คน คือ หมายเลข 1 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ จากกลุ่มสุเทพพัฒนา และหมายเลข 2 นายพศิน อัคเดชธนโชติ จากกลุ่ม เพื่ออนาคตสุเทพ

"ม้งดอยปุย"ตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น