ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า " โควิด-19 วัคซีน อาการหรือโรคที่พบร่วมด้วย โดยระบุ เป็นเรื่องธรรมดาที่ทั่วโลกจะมีข่าวการตายหลังฉีควัคซีน แต่เกิดจากโรคพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว

ข้อความฉบับเต็มระบุว่า
ในการให้วัคซีนหมู่มาก เป็นแสนเป็นล้านโดส ต้องเจอกับอาการที่พบร่วมด้วยอย่างแน่นอน และต่อไปจะเป็นข่าวทุกวัน

ทั่วโลกขณะนี้มีการให้วัคซีนไปแล้ว 500 ล้านโดส เราจะได้ยินว่าหลังให้วัคซีนแล้วมีการเสียชีวิตบ้าง มีโรคต่างๆที่เป็นอยู่แล้ว หรือโรคที่ยังไม่ได้วินิจฉัยมาก่อน มาวินิจฉัยหลังการให้วัคซีน

ในทุกประเทศ จะเจอการตายหลังการให้วัคซีน และเมื่อมีการพิสูจน์ ก็ยอมรับความจริง ว่าเกิดจากโรคพื้นฐานหรือที่เป็นอยู่ก่อน

สำหรับประเทศไทยในประชากรหนึ่งล้านคน ใน 1 อาทิตย์ ก็จะต้องมีคนเสียชีวิตอยู่แล้ว
การให้วัคซีนในกลุ่มแรกของประชากรไทยที่ตั้งไว้ รองลงมาจากบุคลากรทางการแพทย์ คือกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อป้องกัน เพราะรู้ว่าถ้าเป็น covid 19 จะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ จึงกำหนดให้เป็นประชากรกลุ่มแรกๆที่ควรได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนมีปริมาณจำกัด
การให้ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เป็นกลุ่มที่เปราะบาง และมีอัตราการเสียชีวิตในภาวะปกติได้อยู่แล้ว
ดังนั้นการเสียชีวิตหลังการให้วัคซีนก็พบได้เช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ข่าวดังกล่าวสำหรับประเทศไทย ได้มีการแพร่กระจายเร็วมากโดยเฉพาะทางด้านลบ ผู้รับจะต้องพิจารณาด้วยเหตุและผล
ประเทศไทย ควรมีการเสนอตัวเลขอัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆในภาวะปกติ และเมื่อเกิดขึ้นหลังการให้วัคซีน ตัวเลขก็ไม่ควรจะมากกว่าในภาวะปกติ
การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค และเราคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้ กับความเสี่ยงของวัคซีน
วัคซีนได้ผ่านการศึกษามา 3 ระยะ ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และยอมให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินโรคระบาด
ถ้าเราจะรับวัคซีน เราไม่ใช่ประชากรหมื่นแรก แสนแรก หรือล้านแรก ที่ได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนแต่ละชนิดใช้กันเป็นสิบเป็นร้อยล้านแล้ว
การให้วัคซีนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการบังคับ เป็นไปด้วยความสมัครใจ
อาการข้างเคียงของวัคซีนที่พบได้ส่วนใหญ่จะมี อาการน้อย เช่นปวดเมื่อยเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้เจ็บบริเวณที่ ฉีด มีบวมแดง พบได้บ้าง และก็จะหายไปในที่สุด
ประโยชน์ของวัคซีนในครั้งนี้เพื่อป้องกัน เมื่อเราติดเชื้ออาการของโรคจะได้ไม่รุนแรง หรือเสียชีวิต ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เราก็เชื่อว่าจะลดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอน
วิกฤตการณ์ครั้งนี้จะสงบลงได้ในอนาคตด้วยวัคซีน

หมอยงแจง! ข่าวฉีดวัคซีนตายจะมีทั่วโลก แต่เกิดจากโรคพื้นฐานเดิมที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว