เจ้าหน้าที่ทยอยรับหีบบัตรเลือกตั้ง สท. และนายกเล็กเมืองโคราชเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ผอ.กกต. ประจำเทศบาล เชื่อประชาชนให้ความสำคัญการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จะมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
 27 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่รับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทยอยเดินทางมารับหีบบัตรและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมาในครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 96,812 คน มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 185 หน่วย แบ่งออกเป็น 4 เขตการเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 52 หน่วย , เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 45 หน่วย , เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 47 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 41 หน่วย

รับหีบบัตรเลือกตั้ง นายกเล็ก คาดใช้สิทธิ์ร้อยละ 70

รับหีบบัตรเลือกตั้ง นายกเล็ก คาดใช้สิทธิ์ร้อยละ 70

นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครฯ มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอย่างมาก ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากมีประสบการณ์จากการเลือกตั้ง สส. และ อบจ.ที่ผ่านมา สำหรับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ คาดว่า จะมาใช้สิทธิ์กันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และจะสามารถรวบรวมผลคะแนนได้อย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันจัดการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น ประชาชนยังคงให้ความสำคัญ และต้องการที่จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารและพัฒนาพื้นที่ของตนเอง เพราะถือว่า การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ส่วนเรื่องการร้องเรียนต่างๆ นั้น ขณะนี้ยังไม่พบว่า มีการร้องเรียนและพบการกระทำผิดของผู้สมัครแต่อย่างใด

รับหีบบัตรเลือกตั้ง นายกเล็ก คาดใช้สิทธิ์ร้อยละ 70

รับหีบบัตรเลือกตั้ง นายกเล็ก คาดใช้สิทธิ์ร้อยละ 70

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด