สงขลา - ทีมสงขลาใหม่ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย ประชาชนร่วมรับฟังกว่า 5,000 คน โดยเน้นการปราศรัยในเรื่องนโยบายที่จะเข้าไปพัฒนาเมืองสงขลา รวมทั้งตอบข้อข้องใจ นโยบาย ด้านสวัสดิการสังคม 5 ข้อ ที่เพิ่งออกมาล่าสุด ของทีมสงขลาใหม่ เทศบาลนครสงขลา กับทีมต้นกล้านครตรัง เทศบาลนครตรัง ทำไมถึงเหมือนกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 มีนาคม 2564 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ บริเวณพื้นที่ว่าง 5 ไร่ ตรงกันข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา(บริเวณโรงรับจำนำ) เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี หัวหน้าทีมสงขลาใหม่ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา หมายเลข 2 พร้อมทีมบริหาร และลูกทีม ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทั้ง 4 เขต เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายพร้อมเดินหน้าสร้างเมือง "คนบ่อยางเราดูแล" สุขถ้วนหน้าเพื่อชาวบ่อยาง พร้อมเดินหน้าสร้างเมือง นครสงขลา มุ่งเน้นการพัฒนา "คน" เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร จากผลงาน โดยมีพี่น้องประชาชนชาวนครสงขลากว่า 5,000 คนร่วมรับฟังการปราศรัยท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นช่วงๆ

"สงขลาใหม่" ไขข้อข้องใจนโยบายซ้ำ "ต้นกล้านครตรัง"

"สงขลาใหม่" ไขข้อข้องใจนโยบายซ้ำ "ต้นกล้านครตรัง"

ทีมสงขลาใหม่พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเมืองก้าวหน้าสู่สากลแบบยั่งยืน เพื่อพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะ การสร้างงานสร้างอาชีพจากนโยบาย การผลักดันการท่องเที่ยวของเมืองสงขลาบ่อยาง เพราะเรามีทุนทางวัฒนธรรม-ธรรมชาติในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง" รวมถึงการต่อยอดการยกระดับมาตรฐานการศึกษา พื้นที่บริการร่วมแบบ Co working Space สร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุครบวงจร เดินหน้าศูนย์บริบาลเด็กเล็กชุมชน จัดตั้งศูนย์ฟอกไตเทศบาลนครสงขลา เดินหน้าคัดกรองโรคมะเร็งฟรี ต่อยอดรถแพทย์ฉุกเฉิน เดินหน้าสร้าง landmark การท่องเที่ยว ผลักดันสงขลาเมือง กิน เที่ยว ชอป พัก, เดินหน้าพัฒนาอาชีพการค้าขายออนไลน์, เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, พัฒนาระบบบริการประชาชนเชิงรุกแบบออนไลน์, พัฒนาเมืองรองรับอารยสถาปัตย์, เดินหน้านำระบบ Smart City มาจัดการเมือง, เดินหน้าผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก นับเป็นความร่วมมือของพี่น้องชาวบ่อยางพวกเราทุกคน ความภูมิใจและกำลังใจของทีมสงขลาใหม่ ภายใต้การนำดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี และทีมงานทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจ เดินหน้าต่อเพื่อสานแนวคิดการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ "คนบ่อยางเราดูแล"

"สงขลาใหม่" ไขข้อข้องใจนโยบายซ้ำ "ต้นกล้านครตรัง"

"สงขลาใหม่" ไขข้อข้องใจนโยบายซ้ำ "ต้นกล้านครตรัง"

ส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า นโยบาย ด้านสวัสดิการสังคม 5 ข้อ ที่เพิ่งออกมาล่าสุด ของทีมสงขลาใหม่ เทศบาลนครสงขลา กับทีมต้นกล้านครตรัง เทศบาลนครตรัง ทำไมถึงเหมือนกัน หัวหน้าทีมสงขลาใหม่ ชี้แจงว่า ในการจัดทำนโยบายด้านสวัสดิการสังคม 5 ข้อ ที่เพิ่งออกมานั้น เราใช้วิธีร่วมกันคิด เป็นพันธมิตรในการนำเสนอนโยบายที่จับต้องได้ และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้ง 2 เทศบาล ซึ่งต่างก็เป็นเทศบาลนครเหมือนกัน และก็เป็นเมืองท่องเที่ยว การระบาดของ covid 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อทั้งสองเทศบาลนคร ต่างก็มีบริบทของปัญหาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการออกนโยบายด้านสวัสดิการสังคมและการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า สามารถใช้ร่วมกันได้ ไม่มีใครลอกนโยบายของใคร เรามองว่าเป็นนโยบายที่จับต้องได้ไม่ขายฝัน เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เราจึงไม่ลังเลที่จะนำนโยบายนั้นมานำเสนอร่วมกัน บางนโยบาย เช่นการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต ก็เขียนขึ้นมาเนื่องจากปัญหาของคนที่เป็นโรคไต ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมไทย การที่ต้องเดินทางไปเข้าคิวรอการฟอกไตเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบาก และนโยบายนี้มีการใช้ได้ผลมาแล้วในบางเทศบาล ทีมสงขลาใหม่ เล็งเห็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จึงได้นำนโยบายนี้มาปรับใช้ และจากที่ติดตามแนวนโยบายการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต บางทีมในเทศบาลนครอื่นๆก็มีการนำเสนอเรื่องนี้ออกมาเช่นเดียวกัน เพราะต่างก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มันอยู่ที่ทีมใดเห็นความสำคัญและนำออกมาเสนอ

"สงขลาใหม่" ไขข้อข้องใจนโยบายซ้ำ "ต้นกล้านครตรัง"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด