รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แจงเปลี่ยนตัวบุคคลในวิปรัฐบาล เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ตามนโยบายของพรรค ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีหารือและได้ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลดังที่ปรากฎ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการปรับปรุงตัวบุคคลในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือ วิปรัฐบาล ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเปลี่ยนตัวบุคคลนั้น เนื่องจาก ส.ส.ที่เป็นกรรมการวิปรัฐบาลอยู่ก่อนหน้านี้ เต็มใจที่จะออกจากตำแหน่ง เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ ซึ่งการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำหน้าที่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และเมื่อได้รับแจ้งจากนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาลว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล จึงให้แต่ละพรรคการเมืองไปพิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือไม่ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีหารือและได้ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลดังที่ปรากฎไป

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ชี้ว่า "รุ่นพี่ที่เป็น ส.ส.มาแล้วหลายสมัย ที่อยู่ในวิปรัฐบาลมีสปีริตและเต็มใจออกเพื่อที่จะเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ เข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งได้มี ส.ส.ที่เป็นคนรุ่นใหม่แจ้งความจำนงว่าอยากจะเข้ามาทำหน้าที่ ผู้ใหญ่ในพรรคจึงได้พิจารณาให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น" รองโฆษก ปชป. แจ้งเปลี่ยนตัววิปรัฐบาล ชี้ให้โอกาสคนรุ่นใหม่