เชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ เผยคุณภาพอากาศ PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่กลับสู่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่พบจุดความร้อน 37 จุด พบมากท่ีสุดใน อ.แม่อาย 12 จุด ขณะที่คณะทำงาน ศูนย์บัญชาการฯ ทำงานเชิงรุก หนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก็บใบไม้แห้งอัดก้อนจำหน่ายในราคาก.ก.ละ2 บาท นำร่องในพื้นที่ 34 หมู่บ้าน หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรและลดปริมาณเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่

รับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควัน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มีนาคม 2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ ค่า PM2.5 บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่วัดได้ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลังจากที่ก่อนหน้านี้ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมาได้ 2 วันรับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควัน


ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบเวียร์ รอบเช้า เวลา 02.06 น. วันที่ 26 มีนาคม 2564 พบจุดความร้อนทั้งหมดจำนวน 37 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ พบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอแม่อาย 12 จุดโดยจุดความร้อนเริ่มพบมากขึ้นหลังจากที่วานนี้ 25 มีนาคม 2564 พบจุดความร้อนเพียง6 จุดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลและเข้าทำการตรวจสอบดับไฟบริเวณที่พบจุดความร้อนแล้ว


รับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควันรับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควัน

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5ในพื้นที่จังหวัดนอกจากจะเน้นเรื่องการเผ้าระวังไฟป่าแล้ว คณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ได้ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ด้วยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน

ใบไม้ที่นำมาอัดก้อนไม่จำเป็นจะต้องเป็นใบไม้ที่มาจากพื้นที่ป่าแต่เป็นใบไม้ที่ถูกจัดเก็บมาจากพื้นที่การเกษตร เช่น สวนลำไย นาข้าวเมื่อรวบรวมได้เป็นจำนวนมาก ให้นำมาอัดเป็นก้อนก่อนที่จะนำไปยังจุดรับซื้อโดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่หรือศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ระดับอำเภอ โดยจะมีบริษัทเอกชนมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 2 บาทรับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควัน

ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วใน 34 หมู่บ้านได้ปริมาณใบไม้อัดแท่งจำนวน 16.69 ตัน ซึ่งบริษัทเอกชนต้องการรับซื้อประมาณ 50 ตันการรับซื้อใบไม้แห้งเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงได้ทางหนึ่งและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ช่วยลดการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรที่จะส่งผลทำให้เกิดมลพิษในอากาศ จนเกิดการสะสมทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน


การรับซื้อใบไม้ดังกล่าวถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้และยังเป็นการลดเชื้อเพลิงที่จะถูกเผาในพื้นที่ป่าลดเชื้อเพลิงจากพื้นที่การเกษตรและจากการเผาของชาวบ้านในแหล่งชุมชนที่จะส่งผลทำให้เกิดมลพิษในอากาศเมื่อสะสมจำนวนมากก็จะทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานด้วย


รับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควัน

รับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควัน


การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปีนี้จะเน้นไปที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ที่ประชาชนบางกลุ่มยังมีความจำเป็นต้องใช้ไฟในการเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรที่อยู่บนพื้นที่สูง ที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงไปจัดการเศษวัชพืช จึงต้องมีแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชั่น Fire-D เพื่อจองวันเวาลาในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยศูนย์บัญชาการฯเป็นผู้พิจารณาโดยพิจารณาจากคุณภาพอากาศผ่านการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันเป็นปีแรกที่นำระบบการจองวันเวลาในการจัดการเชื้อเพลิงรับซื้อใบไม้แห้งนำร่อง 34 หมู่บ้านลดหมอกควัน


ทั้งนี้พบว่าในปีนี้สามารถลดจุดความร้อนลงไปได้ถึง ร้อยละ 50 โดยเมื่อปี 2563ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม-25 มีนาคม 2563 เกิดจุดความร้อนสูงมากกว่า 13,000 จุดขณะที่ในปี 2564 เกิดจุดความร้อนเพียง 6,532 จุด