นครศรีธรรมราช - คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกคลอง งบประมาณหมื่นล้านบาททั่วประเทศ เลือกสุ่มตรวจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบพิรุธเยอะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มีนาคม 2564 ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ใช้งบประมาณกลาง วงเงิน 11,892 ล้านบาท จำนวน 18,000 โครงการ โดยกำหนดวงเงินจัดจ้างในแต่ละพื้นที่โครงการไม่เกิน 500,000 บาท กระจายไปทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช นั้น ได้รับโครงการนี้จำนวน 336 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 107,975,100 บาท 

ปปท.สุ่มตรวจโครงการขุดคลองหมื่นล้าน พบพิรุธอื้อ


ทั้งนี้ในส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กรรมการ ปปท. นายอังกูร ปัญญาจิรภาส ผอ.กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต นายสุภาพ ศิริ ผอ.กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ และ กอ. รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการในพื้นที่อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง และอำเภอสิชล ซึ่งพบว่าใน 3 อำเภอดังกล่าว มีการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่อำเภอท่าศาลา 40 โครงการ จำนวน 34,360,600 บาท อำเภอเมือง 18 โครงการ วงเงิน 9,430,100 บาท อำเภอสิชล 40 โครงการ วงเงิน 11,902,000 บาท ซึ่งทั้งหมดมีทั้งลักษณะโครงการขุดลอกและขุดเจาะบ่อบาดาล 

ปปท.สุ่มตรวจโครงการขุดคลองหมื่นล้าน พบพิรุธอื้อ

ในการตรวจสุ่มกลุ่มโครงการดังกล่าวในพื้นที่ตำบลท่าศาลา และตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา ซึ่งมีโครงการขุดลอกคลองและหนองน้ำ และขุดเจาะบ่อบาดาล พบความผิดปกติในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลท่าศาลา จำนวน 4 โครงการ คือ ขุดลอกคลองบ่อนนท์ ช่องที่ 1-4 ได้รับงบประมาณ 1,830,000 บาท จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และพบว่าทั้ง 4 โครงการอยู่ในลำคลองสายเดียวเชื่อมต่อกัน แต่ละช่วงมีความยาว 325 เมตร นอกจากนั้นมีข้อสังเกตในการประมาณราคามีค่าขนย้ายเครื่องจักรทั้ง 4 สัญญา ซึ่งตามหลักนั้นค่าขนย้ายเครื่องจักรจะอยู่ในค่าดำเนินการอยู่แล้ว และมีผู้รับจ้างเพียงรายเดียวเป็นคู่สัญญา ปัจจุบันทั้ง 4 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จมีการเบิกจ่ายแล้ว

ปปท.สุ่มตรวจโครงการขุดคลองหมื่นล้าน พบพิรุธอื้อ


ในส่วนของตำบลท่าขึ้น มีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะคลองกลึง เงินงบประมาณ 342,600 บาท มีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากการตรวจสอบเอกสารแบบ ปร.4 ปร.5 และเอกสารเบิกจ่ายนั้น มีการกำหนดจุดทิ้งดินและราคาค่าขนดินไว้ แต่การดำเนินโครงการกลับพบว่ามิได้มีการขนย้ายดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณอื่นนอกพื้นที่โครงการ เพียงแต่นำดินไปใช้ในการทำคันดินบริเวณรอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการมิได้ตัดทอนเนื้องานลง หรือ BOQ เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณตามความเป็นจริง

ปปท.สุ่มตรวจโครงการขุดคลองหมื่นล้าน พบพิรุธอื้อ

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กรรมการ ปปท. เปิดเผยว่า ได้เข้าติดตามโครงการของรัฐบาลกรณีฉุกเฉินจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการทุจริต ประชาชนได้รับประโยชน์หรือไม่เพียงใด ซึ่งหลังจากการติดตามแล้วจะได้สรุปว่าประชาชนได้รับประโยชน์ มีการจัดการตามข้อระเบียบกฎหมายหรือไม่ มีการทุจริตหรือไม่ เพื่อเสนอไปยังรัฐบาล นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่ได้รับโครงการอย่างมากรัฐบาลจึงให้เข้าติดตาม ซึ่งแต่ละโครงการนั้นเราไม่อยากให้รั่วไหล ซึ่งอยากเรียกร้องให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันดูแล ในส่วนของการตรวจสอบนั้นจะหามาตรการแก้ไขและป้องกันต่อไป

ปปท.สุ่มตรวจโครงการขุดคลองหมื่นล้าน พบพิรุธอื้อ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด