เสี่ยเจ้าของธุรกิจอุปกรณ์พลาสติก ผันชีวิตวัยเกษียณทำเกษตรปลอดสารที่บุรีรัมย์ ทั้งที่ไม่มีพื้นฐานด้านเกษตร แต่ศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้จริงแล้วลงมือทำเองทุกขั้นตอน จนประสบผลสำเร็จผ่านการรับรอง GAP มีผลผลิตคุณภาพไร้สาร ทั้งหวังให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจและคนรุ่นใหม่ เข้ามาศึกษานำไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิเวศ  ไกรปัญญาพันธ์ อายุ 66 ปี  อดีตเจ้าของทำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พลาสติกที่ จ.ขอนแก่น ได้ผันชีวิตวัยเกษียณหันมาทำการเกษตรปลูกผักและผลไม้ปลอดสาร "สวนปลาทอง" ที่บ้านหนองติ้ว  ต.คูเมือง  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  หวังลดความเครียดจากการแก่งแย่งแข่งขันธุรกิจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมือง  ให้ได้ผ่อนคลายและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่ดีขึ้น  โดยนายนิเวศ  ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน 9 ไร่  ให้เป็นโรงเรือนสำหรับปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์  มะเขือเทศเชอรี่ เมล่อน  ข้าวโพด  และองุ่น  ทุกอย่างจะปลูกในโรงเรือนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา  ลดความเสี่ยงจากโรค และแมลงต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี   ส่วนปุ๋ยก็จะใช้มูลสัตว์ในการบำรุง     

เสี่ยเจ้าของธุรกิจผันชีวิตวัยเกษียณทำเกษตรปลอดสารหลังจากเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ย่างเข้าปีที่ 7 แล้ว  มีผลผลิตปลอดสารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  หมุนเวียนจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดตลอดทั้งปี  บางคนก็มารับซื้อถึงสวน  ถึงแม้กำไรจะไม่มากเท่ากับการทำธุรกิจพลาสติกแต่ก็มีความสุข  ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะกำไรชีวิตคือสุขภาพร่างกายที่ดี  จึงอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่  ก็สามารถเข้ามาชมและศึกษาได้  โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น.  และตั้งใจว่าจะขยายพื้นที่สวนปลาทองแห่งนี้   ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยจะนำสัตว์น้ำ  สัตว์บกมาเลี้ยงเพิ่มเติม  รวมถึงทำช็อปจำหน่ายผลผลิตจากสวนทั้งแบบสด และที่แปรรูปแล้ว  รวมถึงจุดเช็คอิน และอาหาร เครื่องดื่มจำหน่ายอีกด้วย  เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว  ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาเที่ยวพักผ่อนและมีเวลาได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร  ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จและรองรับนักท่องเที่ยวได้ช่วงกลางเดือนเมษายนนี้  แต่ช่วงนี้ก็สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้    

เสี่ยเจ้าของธุรกิจผันชีวิตวัยเกษียณทำเกษตรปลอดสาร

นายนิเวศ  ยังบอกอีกว่า  ที่จริงตังเองไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรเลยเพราะทำธุรกิจมาตลอด  แต่เมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว   ก็พยายามไปขวนขวายหาความรู้จากผู้ที่รู้จริงมีประสบการณ์ด้านการเกษตร เช่น  การปลูกผักก็ไปเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  องุ่นเรียนรู้จากโครงการหลวง  วิธีการปลูกเมล่อนก็ไปศึกษากับแหล่งปลูกเมล่อนจากคนที่ประสบผลสำเร็จแล้ว  โดยช่วงที่ไปศึกษาเรียนรู้ก็จะลงมือทำเองทุกขั้นตอน  จนสามารถนำองค์ความรู้มาทำของตัวเองได้เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว  แต่ก็ยังไม่หยุดหาความรู้เพิ่มเติม

เสี่ยเจ้าของธุรกิจผันชีวิตวัยเกษียณทำเกษตรปลอดสารก็หวังว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้  สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเกษตร  เพื่อจะได้นำไอเดียหรือองค์ความรู้ไปต่อยอดในการทำการเกษตรของตัวเอง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการเกษตรก็จะได้มีแรงบันดาลใจที่จะหันมาประกอบอาชีพเกษตรเพื่อสร้างรายได้  และใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับครอบครัว

เสี่ยเจ้าของธุรกิจผันชีวิตวัยเกษียณทำเกษตรปลอดสาร