จังหวัดศรีสะเกษ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นประเพณีไหว้พระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มีนาคม 2564 ที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 1 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ, แขวงทางหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ,ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เน้นบังคับการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน 

เปิดถนนสงกรานต์ปลอดภัยเน้นไหว้พระ-ขอพรผู้ใหญ่สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนบูรณการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเข้มข้นใน 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 10 16 เมษายน 2564 โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตาม 5 มาตรการ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยความเสี่ยง ด้านถนนและสภาแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุ ซึ่งมีเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ให้เหลือน้อยที่สุด

เปิดถนนสงกรานต์ปลอดภัยเน้นไหว้พระ-ขอพรผู้ใหญ่

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า งานสงกรานต์ในปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ใกล้เทศกาลสงกรานต์ก็ได้มีการแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจจจะมีความใกล้ชิดกัน ทางรัฐบาล หรือ ศบค. กระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้กำหนดแนวทางในการเล่นสงกรานต์ ให้เน้นในเรื่องการทำบุญตามประเพณี การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้มาตรการในด้านสาธารณสุข การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า
เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้ในอดีตก็ไม่ควรที่จะทำ ทางรัฐบาลหรือส่วนกลางก็ได้มีแนวทางในการปฏิบัติมาในการเป็นขอแนะนำ ในส่วนของการเล่นน้ำสงกรานต์ก็ให้อยู่ในกรอบกติกาที่ส่วนกลางได้กำหนด เน้นเป็นข้อควรปฏิบัติ ก็จะมีวิธีการเล่น เช่น การทำบุญทางศาสนา การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไม่ได้เป็นข้อห้าม แต่ให้ดำเนินการโดยวิธีการที่มีความเหมาะสม เว้นแต่บางแห่งที่เคยจัดกิจกรรมเล่นน้ำที่แออัด ก็ขอให้งดไป เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19

เปิดถนนสงกรานต์ปลอดภัยเน้นไหว้พระ-ขอพรผู้ใหญ่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด