เชียงใหม่ องคมนตรี ขึ้นเหนือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง วางแผนช่วยเหลือประชาชน รับมือกับภัยแล้ง ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อน พร้อมติดตามภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บและ ช่วยเหลือภารกิจดับไฟป่า โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ ตักน้ำดับไฟป่าไปแล้วจำนวน 111,000 ลิตร


อากาศยานฝนหลวงตักน้ำดับไฟกว่าแสนลิตร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มีนาคม 2564ที่ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 เชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูตองคมนตรี รองกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2564


อากาศยานฝนหลวงตักน้ำดับไฟกว่าแสนลิตร

 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อเนื่องจากปี2563  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยวางแผนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564และติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศไทยที่ขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมน้อยกว่า ร้อยละ 30

อากาศยานฝนหลวงตักน้ำดับไฟกว่าแสนลิตร

สำหรับการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศสนับสนุนด้านอากาศยานและกำลังพลในการปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจบรรเทาและยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บขณะเดียวกันได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อกุมภาพันธ์ 2564 ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจรวม 15 วัน จำนวน222 เที่ยวบิน ตักน้ำได้ 111,000 ลิตร

 

อากาศยานฝนหลวงตักน้ำดับไฟกว่าแสนลิตร

อากาศยานฝนหลวงตักน้ำดับไฟกว่าแสนลิตร

ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ทั่วประเทศจำนวน11 หน่วยปฏิบัติการ โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564จนถึงปัจจุบัน โดยผลปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม2564 ปฏิบัติการไปแล้วรวม 29 วัน 345 เที่ยวบิน มีจังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 38จังหวัด มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 43.68 ล้านไร่และทำให้มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 32 แห่งอากาศยานฝนหลวงตักน้ำดับไฟกว่าแสนลิตร