ทับลานเข้ม เฝ้าระวังไฟป่า เน้นจับตาหมู่บ้านติดแนวอุทยานฯ บูรณาการชาวบ้านเข้ามาช่วยเฝ้าระวังดูแล ตรวจสอบจุดความร้อน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้น

24 มีนาคม 2564 นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งกำกับดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ครอบคลุม 2 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยมาตรการเตรียมรับมือกับเหตุไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งนี้ ว่า เมื่อปีที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟป่าบริเวณใต้ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากบริเวณป่าท้ายบ้านวังหิน และบ้านวังมืด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ส่งผลทำให้มีพื้นที่ป่าได้รับผลกระทบไปกว่า 2,000 ไร่ และต้องใช้ระยะเวลาดับไฟนานกว่าสัปดาห์ สถานการณ์จึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

อุทยานแห่งชาติทับลานเข้ม เฝ้าระวังไฟป่าในปีนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคุมไฟป่าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ก็ได้จัดให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบจุดความร้อน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้น  พร้อมกับจัดตั้งจุดสกัดและป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านจุดเสี่ยง ที่อยู่ติดกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกหมู่บ้าน  พร้อมกับว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ ให้เข้ามาช่วยดูแลและดับไฟป่าในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ  นอกจากนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดมาตรการห้ามเผา ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร โดยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  จึงทำให้สถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


 

อุทยานแห่งชาติทับลานเข้ม เฝ้าระวังไฟป่า

และปัจจัยสำคัญอีกประการ คือ ปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่ากว่า 7,000 ไร่ และไฟได้ไหม้เชื้อเพลิงความร้อนสะสมในส่วนนั้น ออกไปเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อเพลิง ฮ็อตสปอต (Hot Spot) ที่จะติดไฟลดลง ประกอบกับเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ทำให้ความชื้นยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ป่าค่อนข้างสูง จึงทำให้สถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เบาบางลง แต่อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงต้องเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและควบคุสถานการณ์ไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

อุทยานแห่งชาติทับลานเข้ม เฝ้าระวังไฟป่า