โรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าอำเภอโนนสูง งดส่งน้ำให้เกษตรกร หลังปริมาณน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว หวั่นขาดน้ำผลิตประปาแจกจ่ายชาวบ้าน เกษตรกรเผยปีนี้แล้งมาเร็ว ชาวนาส่วนใหญ่ก็งดปลูกข้าวนาปรัง

28กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำภายในฝายเก็บน้ำบ้านส้ม หมู่ที่2ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรับน้ำมาจากลำน้ำ ลำเชียงไกร ในอำเภอโนนไทย พบว่ามีปริมาณน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว โดยระดับน้ำมีปริมาณต่ำกว่าฝายน้ำล้น ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำไม่สามารถสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อส่งน้ำไปให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในฝายเก็บน้ำบ้านส้ม มีปริมาณน้อยมาก ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำที่เหลืออยู่ ไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ จำนวน2หมู่บ้าน300หลังคาเรือน ได้ใช้อุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

โรงสูบน้ำงดส่งน้ำให้เกษตรกร หลังน้ำลดอย่างรวดเร็ว

นายสุนันท์ บุญทอง ชาวบ้านในตำบลดอนชมพู บอกว่า ปีนี้นับว่า เป็นปีที่ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา อีกทั้งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอโนนสูง มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก จึงทำให้ปริมาณน้ำ ภายในแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆในพื้นที่ ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ งดปลูกข้าวนาปรัง เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง

โรงสูบน้ำงดส่งน้ำให้เกษตรกร หลังน้ำลดอย่างรวดเร็ว

โรงสูบน้ำงดส่งน้ำให้เกษตรกร หลังน้ำลดอย่างรวดเร็ว