"สาธิต" ย้ำ มั่นใจในวัคซีน เดินหน้าฉีดให้บุคลากรการแพทย์สร้างภูมิคุ้มกัน เผยหลังฉีดยังไม่มีอาการแทรก ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆ .

ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายหลังการฉีดวัคซีนของรัฐมนตรีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข 1 ใน 5 บุคคลแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีน เปิดเผยว่า ก่อนที่จะเดินทางมารับวัคซีนในวันนี้ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอดูแลรักษาสุขภาพซึ่งตนก็ได้ปฏิบัติตาม 

"สาธิต" ย้ำ มั่นใจในวัคซีน เผยหลังฉีดยังไม่มีอาการแทรก


สำหรับบรรยากาศมีการซักซ้อม ขั้นตอนต่างๆมาเป็นอย่างดีแล้วโดยทีมแพทย์ที่นำการฉีดวัคซีนในวันนี้คือศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

"สาธิต" ย้ำ มั่นใจในวัคซีน เผยหลังฉีดยังไม่มีอาการแทรก


นายสาธิต กล่าวต่อว่าขณะนี้ผ่านมา 15 นาทีแล้วหลังจากที่รับวัคซีนยังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆ ส่วนเข็มที่ 2 ที่จะต้องรับการฉีด คือวันที่ 22 มีนาคม ส่วนตัวมั่นใจในวัคซีนที่ได้รับการฉีดไปเพราะวัคซีนดังกล่าวมีการระบุเลข รหัส การนำเข้าชัดเจน หากมีอาการผิดปกติหรือแทรกซ้อนสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 

"สาธิต" ย้ำ มั่นใจในวัคซีน เผยหลังฉีดยังไม่มีอาการแทรก