"ซูเปอร์โพล" สะท้อนมุมมองคนไทยผ่านการสำรวจในหัวข้อ "ปัญหาคาตาประชาชน กับการปฏิรูปตำรวจ" ชาวบ้านชาชิน หันไปทางไหนก็เจอบ่อน ซ่อง ยาเสพติด แรงงานเถื่อน ขณะที่ในองค์กรสีกากีก็มีแต่ข่าวซื้อขายตำแหน่งกระหึ่ม เรียกร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจระดับสูงเร่งยอมรับการปฏิรูป สร้างกลไกคุณธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้

27 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามในหัวข้อ "ปัญหาคาตาประชาชน กับปฏิรูปตำรวจ" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,782 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งการทำโพลครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา และที่ประชุมได้รับหลักการวาระแรกด้วยเสียงท่วมท้นท่ามกลางกระแสความต้องการให้เกิดการปฏิรูปตำรวจอย่างกว้างขวางมานานหลายปี

โดยผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99.4 ระบุถึงปัญหาคาตาที่ประชาชนรับรู้กันทั่วไปในสังคมและชุมชน คือ ยาเสพติดแพร่ระบาดหนักในชุมชน มีบ่อนการพนัน ค้ามนุษย์ แรงงานต่างชาติ การซื้อขายตำแหน่ง และอื่นๆ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 96.1 ยังมองว่า ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ขณะที่ร้อยละ 93.5 มองว่าตำรวจระดับสูงพัวพันกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากขบวนการค้ายาเสพติด บ่อนการพนัน ขนแรงงานเถื่อน ค้ามนุษย์ และอื่นๆ และร้อยละ 92.7 เชื่อว่าในองค์กรตำรวจมีปัญหาเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย

สำหรับแนวทางการปฏิรูปตำรวจ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 95 เสนอว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรตำรวจ ต้องออกมาปฏิรูปตำรวจให้ชัดเจนด้วยตนเอง อย่าปล่อยให้สังคมกดดันนายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่ ต้องยอมรับความจริงเรื่องการแทรกแซงการแต่งตั้ง โยกย้ายว่ามีอยู่จริง ต้องสร้างกลไกของตำรวจเองเพื่อให้ปลอดจากการแทรกแซงทุกรูปแบบ มีการใช้ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และควรนำข้อมูลเสียงเรียกร้องของประชาชนมาปฏิรูปตำรวจให้สำเร็จในรัฐบาลนี้ รวมถึงควรนำข้อมูลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภามาปฏิรูปตำรวจด้วย

นอกจากนี้ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ยังสอบถามถึงองค์กรตำรวจที่ประชาชนอยากเห็น ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 ต้องการเห็นตำรวจ เป็นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนอย่างแท้จริง แต่ไม่เห็นด้วยกับการพาม็อบลงถนน เพื่อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปตำรวจ เพราะไม่ใช่ทางออกที่ดี กลับซ้ำเติมวิกฤติโควิดและวิกฤติเศรษฐกิจให้มากขึ้น

โพลชี้คนไทยจี้"บิ๊กสีกากี"ยอมรับปฏิรูปตำรวจ