ตาก - ชาวเมียนมากว่า 1,000 คน แต่งกายชุดปฏิบัติศาสนกิจในวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่ ถือรูป "อองซาน ซูจี" เดินขบวนชุมนุมต่อ พร้อมภาวนาขอให้ผู้ที่ถูกจับกุมปลอดภัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวเมียนมา กว่า 1,000 คน ที่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ส่วนมากเป็นสตรี ต่างแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่ ได้ถือรูปนางอองซาน ซูจี ผู้นำพรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) เดินไปตามถนนสายต่างๆ เพื่อชุมนุมประท้วงในการต่อต้านรัฐประหาร ของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสุงสุด และหัวหน้าคณะรัฐประหาร รวมทั้งการให้ปล่อยผู้ถูกจับกุมที่มีทั้งนักการเมือง ส.ส.ประชาชนทั้งหมด อย่างไม่มีเงื่อนไข

ภาวนา"อองซาน ซูจี"ปลอดภัย


ภาวนา"อองซาน ซูจี"ปลอดภัย
สำหรับการชุมนุมในวันนี้ ชาวเมียนมาได้เดินทางไปปฏิบัติพิธีทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่ โดยมีการภาวนา ของให้นางอองซาน ซูจี และผู้ถูกจับกุมทั้งหมดมีความปลอดภัย รวมทั้งทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมด้วย


ภาวนา"อองซาน ซูจี"ปลอดภัย