ศิษย์เก่าไม่ทิ้งโรงเรียน ประสาน3เสาหลัก(บวร) บ้าน วัด โรงเรียน ลงขันระดมทุน 5 แสนบาทตั้งเป็นกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา นำก่อสร้าง แต่งเติม ถนนแบบมุงหลังคาและต่อเติมอาคารบางจุด ให้มีความพร้อมของสถานศึกษา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ชัย นวลฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนพะลานวิทยาคม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้นับว่าเป็นวันครบรอบ 29 ปี ของการที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนพะลานวิทยาคม ขึ้นมา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาให้ทั่วถึง เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก เดิมเป็นโรงเรียน สาขาของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ โดยเปิดทำการครั้งแรก 16 พฤษภาคม 25632 โดยได้อาศัยอาคารเรียนบ้านพะลาน เป็นอาคาร

ประสาน3เสาหลัก"บวร"ลงขันร่วมสร้างโรงเรียนประสาน3เสาหลัก"บวร"ลงขันร่วมสร้างโรงเรียน


ครั้นถึงปี 2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ก่อตั้งโรงเรียนใหม่บนที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพะลาน โดยได้รับมอบที่ดินแปลงนี้จากสภาตำบลพะลาน จำนวน 50 ไร่กับ 200 ตารางวา  โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนพะลานวิทยาคม"  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 จึงได้ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นมา โดยได้มีการทำบุญตักบาตร ร่วมกัน พร้อมเชิญนายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ มาเป็นประมอบพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนร่วมเป็นสีกขีพยาน

ปัจจุบัน โรงเรียนพะลานวิทยาคม มีนักเรียน จำนวน 151 คน ครูและบุคลากรทางศึกษา 17 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาพร้อมทั้งเอื้อต่อการเรียนรู้คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน พระสงฆ์ และชุมชน ได้ร่วมกันลงขันทำบุญด้วยการจัดทำเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ขึ้น นำก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคา พร้อมปรับปรุงอาคารเรียนบางจุดให้มีความเหมาะและสวยงาม เป็นจำนวนเงินร่วม 500,000 บาท โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียว ทำให้ทุกคนได้มีที่หลบแดด หลบฝน และเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี

ประสาน3เสาหลัก"บวร"ลงขันร่วมสร้างโรงเรียน

ประสาน3เสาหลัก"บวร"ลงขันร่วมสร้างโรงเรียน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด